Formularz zgłoszeniowy

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu.

EXCEL dla finansistów

Szkolenie on-line, 14-24.05.2024

E-kurs mailowy

Uczestnicy szkolenia

- +
  1. *

Dane do faktury

*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Osoba kontaktowa

*

Uwagi lub adres korespondencyjny

Pole jest wymagane

Wybierz rodzaj płatności

Ceny i procedura płatności

Koszt uczestnictwa 1 osoby: 249,00 zł netto

Po przesłaniu do organizatora niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Plan zajęć oraz faktura VAT, na podstawie której należy dokonać płatności przed szkoleniem, zostaną do Państwa przesłane 5 dni roboczych przed seminarium na wskazany adres e-mail. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.

Rabaty

  • 5% przy zgłoszeniu do 2 i 3 osób
  • 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób

Regulamin uczestnictwa

Terminy rezygnacji z uczestnictwa określone są w regulaminie sprzedaży.

Explanator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z powodu zdarzeń losowych - w takim przypadku organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych kwalifikacjach lub wyższych. Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni roboczych.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.