Szkolenia otwarte

Blended learning

Certyfikowany specjalista ds. ochrony środowiska

Jeżeli chcecie Państwo podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie:

  • prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
  • opracowywania programu ochrony środowiska i raportowania wykonania tego programu
  • planowania i czuwania nad wykorzystaniem funduszu ochrony środowiska
  • uczestniczenia w realizowaniu polityki proekologicznej przedsiębiorstwa

zapraszamy do udziału w certyfikowanym kursie na specjalistę ds. ochrony środowiska.

webinar

Cała prawda o rentowności

W biznesie chodzi o to, żeby osiągać zyski i pomnażać zainwestowany kapitał. W tym celu podejmujemy ryzyko, które często wymaga zaangażowania środków w określonej wysokości. Etapem finalnym wszelkich działań jest, a przynajmniej powinien być osiągnięty cel.

webinar

Odkryj potencjał Power Query

Łączenie zapytań, grupowanie danych, operacje logiczne i kolumna warunkowa

Celem szkolenia online jest zapoznanie się uczestników z najważniejszymi funkcjonalnościami Power Query, które ułatwią analizę danych i wyciąganie z nich najważniejszych informacji oraz tworzenie czytelnych raportów.

E-kurs mailowy

EXCEL w budżetowaniu i planowaniu

Praktyczne narzędzia dla specjalisty ds. controllingu

Budżetowanie jest złożonym procesem, zmierzającym do określenia podstawowych kategorii biznesowych i finansowych, które składają się na docelowe wyniki zaprezentowane w postaci planu sprawozdań finansowych. Ten 4-częściowy kurs pomoże Państwu w usystematyzowaniu wiedzy z zakresu nowoczesnego podejścia do budżetowania, prognozowania i raportowania odchyleń oraz dostarczy praktycznych rozwiązań z zakresu budżetowania do stosowania w codziennej pracy.

E-kurs mailowy

Ocena okresowa pracowników

Obecnie ocena pracownika staje się kompleksowym narzędziem zajmującym centralne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi większości organizacji. Jej znaczenie jest szczególnie duże, ponieważ może być przydatna praktycznie we wszystkich fazach, które składają się na proces kierowania pracownikami (od procesu planowania zasobów ludzkich, poprzez kierowanie karierą pracowników, aż po określanie strategii personalnej organizacji).