Szkolenie zamknięte

Skuteczne zarządzanie projektami

Planowanie, koordynowanie i kontrolowanie pracy zespołów projektowych

Szkolenie dostępne w formule zamkniętej w siedzibie zleceniodawcy

Opis

  • Dlaczego tak wiele projektów kończy swój żywot na etapie planowania?
  • Dlaczego mimo zaangażowania najlepszych współpracowników nie udaje się doprowadzić projektu do końca?
  • Dlaczego tak łatwo ulatuje entuzjazm i motywacja, a narasta frustracja i konflikty w zespole?

Projekty nie realizują się same – na sukces pracują ludzie. Jednakże nawet największy entuzjazm nie zastąpi znajomości technik i narzędzi, bez których nawet prosty projekt znajdzie swój finał w niszczarce.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w zestaw praktycznych technik i narzędzi, które zastosowane w trakcie realizacji projektu – niezależnie od jego skali – zwiększają szanse na optymalizację prac zespołu projektowego.

Zawartość

A. INICJACJA – wybór projektu
Świadomy i w pełni racjonalny wybór projektu, ustanawianie priorytetów, definiowanie celów

B. DEFINICJA – czynniki sukcesu
Właściwe początki, weryfikacja celów projektu, dobór członków zespołu projektowego i rozdanie ról, ustalenie sposobów komunikacji

C. PLANOWANIE – plan działań i zasoby
Definiowanie zadań, określenie niezbędnych zasobów, budżetowanie projektu, plan działania

D. WDROŻENIE – monitorowanie i zmiany
Śledzenie realizacji zadań składowych, analiza ścieżki krytycznej, zmiany planu działania i tryb ich komunikowania, budowa planów awaryjnych

E. ZAMKNIĘCIE I OCENA - dokumentowanie
Ocena realizacji projektu, dokumentowanie jego przebiegu, budowa bazy wiedzy, udostępnianie wiedzy i doświadczenia

F. ZESPÓŁ – ludzie, a projekt
Tworzenie i podtrzymywanie relacji międzyludzkich, motywowanie i wzbudzanie entuzjazmu, kierowanie ludźmi

Osoby docelowe

Seminarium zaprojektowane jest w szczególności dla członków i liderów zespołów projektowych, niezależnie od ich pozycji w organizacji oraz niezależnie od branży w jakiej działa ich przedsiębiorstwo.

Prelegenci

Andrzej Sieradzki

Absolwent Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Prowadząc przez szereg lat własną działalność gospodarczą nabył praktycznego doświadczenia w zarządzaniu pracownikami oraz w zakresie negocjacji.

Od 1997 r. w branży szkoleniowej. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie z zakresu Zarządzania Projektami oraz Rozwiązywania Problemów i Podejmowania Decyzji (certyfikat KEPNER-TREGOE®); brał udział w wielu projektach poświęconych Rozwojowi i Ocenie Kompetencji Pracowniczych (Development and Assessment Centers), Zarządzania Zmianą (Change Management) oraz Integracji i Budowie Zespołu (Teambuilding Workshops). Szkolił m.in. dla UNILEVER POLSKA SA, Auchan Polska czy Geodon Richter.