Szkolenie zamknięte

Kierowanie zespołem pracowników produkcyjnych

Skuteczne przywództwo, motywowanie i budowanie zespołu

Szkolenie dostępne w formule zamkniętej w siedzibie zleceniodawcy

Opis

Zarządzanie pracownikami produkcyjnymi, ich motywowanie, wyznaczanie celów oraz rozliczanie z ich osiągnięcia należy do zadań wyjątkowo trudnych. Światy zorientowanego na cele menedżera i szeregowego pracownika produkcyjnego czy fizycznego są często bardzo odległe. W jaki sposób pokonać bariery komunikacyjne w relacjach z pracownikami produkcyjnymi?

Bardzo ważne jest zrozumienie w jaki sposób skutecznie wpływać na zespoły pracowników, jak kształtować efektywną komunikację w relacji przełożony-pracownik produkcyjny.

Metoda

Zajęcia prowadzone są w interaktywnej formule warsztatowej.

Korzyści

Tworzenie i budowanie autorytetu szefa oraz wzrost efektywności pracowniczej poprzez:

 • motywowanie (niefinansowe) pracowników produkcyjnych
 • delegowanie uprawnień, udzielanie informacji zwrotnej, dyscyplinowanie
 • efektywną komunikację w relacji szef – pracownicy produkcyjni

Praktyczny charakter warsztatów gwarantowany jest poprzez dobór odpowiednich metod treningowych: uczestnicy poprzez odtwarzanie ról i sytuacji doskonalą swoją skuteczność zarządzania zespołami pracowników produkcyjnych i fizycznych. Trening w proponowanej formule to doskonała inwestycja we własny potencjał, to zwiększona motywacja i wewnętrzna determinacja, a w efekcie większa skuteczność w osiąganiu celów biznesowych.

Zawartość

Szczegółowy plan warsztatów:

 1. Kim jestem jako menedżer, jaka jest moja motywacja do bycia szefem? Być menedżerem, czy liderem? Kim bardziej jestem teraz? Co z tego wynika dla mojego zespołu?
 2. Kompetencje menedżera i lidera.
 • motywowanie przez dawanie przykładu i zaangażowanie.
 • przemówienie motywacyjne do zespołu
 1. Wspieranie i motywowanie pracowników.
 2. Zarządzanie sytuacyjne (warsztaty praktyczne).
 3. Zespołowe rozwiązywanie problemów jako element niematerialnego motywowania pracowników i rzeczywistego przywództwa (zadanie symulacyjne).
 4. Bariery komunikacyjne w relacjach z pracownikami produkcyjnymi – ich identyfikowanie (ćwiczenia) i radzenie sobie z nimi.
 5. Udzielanie informacji zwrotnej – zasady i metody.
 6. Warsztat „produkcyjny” w podziale na 2 konkurujące zespoły obejmujący: formułowanie i definiowanie celów, budowanie sprzyjających realizacji zadania relacji, konstruowanie skutecznych procedur i norm jakościowych, rolę menedżera/lidera, metod motywowania i tworzeniu efektu końcowego pracy zespołu.

Osoby docelowe

Warsztaty zaprojektowane są w szczególności dla kierowników wszystkich szczebli zarządzania odpowiedzialnych za zespoły pracowników produkcyjnych i fizycznych.

Materiały do pobrania

Prelegenci

Elżbieta Strojny

Dyrektor Zarządzający LINCOLN ARIA, absolwentka SGH i Executive Master HEC Paris, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w branży turystycznej, hotelarskiej oraz FMCG oraz kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim. Prowadzi projekty badawczo-szkoleniowe w branży produkcyjnej, FMCG, usługowej, farmaceutycznej, autorka metodologii badań satysfakcji klienta B2B oraz artykułów w Zeszytach SGH i Harvard Business Review.