Szkolenie zamknięte

Bezkompromisowy kurs na przywództwo!

Trening umiejętności przywódczych na pokładzie jachtu pełnomorskiego

Szkolenie dostępne w formule zamkniętej w siedzibie zleceniodawcy

Opis

Nowo mianowani kierownicy, a także menedżerowie z dłuższym stażem – potrzebują realnego wsparcia w postaci nieustającego treningu umiejętności przywódczych. Tylko wtedy będą mogli sprostać powierzonej im roli w warunkach gwałtownie zmieniającego się środowiska biznesowego.

Proponujemy Państwu przeprowadzone w unikalnej formule warsztaty, podczas których menedżerowie pod okiem doświadczonego trenera oraz charyzmatycznego kapitana jachtu, w trakcie zajęć i manewrów na pełnym morzu, staną się prawdziwymi liderami – „wiatrem w żagle” swojego przedsiębiorstwa.

Cel

Trening umiejętności przywódczych, budowania zespołu i jego motywowania poprzez warsztaty praktyczne przeprowadzane przez doświadczonego trenera i sprawdzenie w warunkach polowych pozyskanych umiejętności w trakcie manewrów morskich wykonywanych pod okiem kapitana jachtu.

Korzyści

Unikalny trening i zajęcia warsztatowe w warunkach realnych sytuacji na pokładzie dają gwarancję, że każdy z uczestników – odgrywając role przywódcze – pozna swoje mocne i słabe strony. Przekona się, że sukces budować można tylko w oparciu o solidny i dobrze zmotywowany zespół.

Program obejmuje m.in.:

 • Świadome przywództwo – coaching i delegowanie
 • Reguły motywowania i czynniki motywacji
 • Różnice pomiędzy MENEDŻEREM a LIDEREM
 • Czynne dowodzenie jachtem i manewry na pełnym morzu

Zawartość

Dzień 1

Lider vs. Menedżer, charakterystyka lidera i jego ról

 • różnice między rolą lidera i menedżera
 • autorytet jako podstawowy atrybut lidera
 • reguły motywowania - teoria McClellanda
 • czynniki motywacji wg Herzberga i Darmona

Morskie manewry

 • Odejście od nabrzeża
 • Dojście do nabrzeża.


Dzień 2

Style przywództwa i role grupowe w zespole

 • znaczenie komunikacji w funkcjonowaniu zespołu – rola informacji zwrotnej
 • przywództwo sytuacyjne a model indywidualnego rozwoju pracownika
 • dynamika grupy: Will Schultz – teoria FIRO
 • idealny zespół według Belbina – definicje ról grupowych

Morskie manewry

 • Postawienie żagli
 • Zrzucenie żagli
 • Ostrzenie
 • Odpadanie

Dzień 3

Świadome przywództwo – coaching i delegowanie

 • filozofia coachingu
 • coaching jako narzędzie w procesie delegowania
 • definicja i podstawy delegowania
 • techniki delegowania

Morskie manewry

 • Zwrot przez sztag
 • Zwrot przez rufę
 • Podejście do człowieka za burtą

Czas trwania

3 dni, dojazd własny do miejsca zaokrętowania

Osoby docelowe

Warsztaty praktyczne przeznaczone dla menedżerów średniego szczebla zarządzania, kierowników "pierwszej linii".

Prelegenci

Andrzej Sieradzki

Absolwent Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Prowadząc przez szereg lat własną działalność gospodarczą nabył praktycznego doświadczenia w zarządzaniu pracownikami oraz w zakresie negocjacji.

Od 1997 r. w branży szkoleniowej. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie z zakresu Zarządzania Projektami oraz Rozwiązywania Problemów i Podejmowania Decyzji (certyfikat KEPNER-TREGOE®); brał udział w wielu projektach poświęconych Rozwojowi i Ocenie Kompetencji Pracowniczych (Development and Assessment Centers), Zarządzania Zmianą (Change Management) oraz Integracji i Budowie Zespołu (Teambuilding Workshops). Szkolił m.in. dla UNILEVER POLSKA SA, Auchan Polska czy Geodon Richter.