webinar

Ulga na działalność B + R oraz nowa ulga na robotyzację - aspekty praktyczne

webinar, 9.12.2021

Webinarium

Opis

Ulga na działalność badawczo - rozwojową daje realną możliwość na zmniejszenie wysokości zobowiązań podatkowych. Mogą z niej skorzystać prawie wszystkie podmioty, które w ramach prowadzonej działalności tworzą nowe produkty lub usługi ewentualnie opracowują nowe procesy, albo wprowadzają do nich istotne ulepszenia. Co istotne, ulga nie jest zarezerwowana wyłącznie dla największych podatników albo tych spośród nich, którzy posiadają rozbudowane centra badawczo - rozwojowe. Ulga funkcjonuje od 2016 r. i przez ten czas zdążyła wykształcić się praktyka organów podatkowych i sądów administracyjnych, którą podatnicy powinni uwzględniać kalkulując wysokość przysługującego im odliczenia. Webinar skierowany jest do podatników CIT, którzy zastanawiają się czy ulga może zostać przez nich wdrożona lub chcą zweryfikować prawidłowość dotychczasowego postępowania.

Metoda

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z webinaru:

 • urządzenie mające dostęp do sieci Internet
 • dostęp do konta poczty elektronicznej
 • najnowsze wersje przeglądarek internetowych, m.in. Microsoft Edge 84+, Google Chrome 83+, Firefox 78+
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies
 • połączenie internetowe szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (4G/LTE) - sugerowana prędkość pobierania (download) 4Mbps (500 kB/s).

Korzyści

W trakcie webinaru uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jak samodzielnie zidentyfikować przejawy działalności badawczo - rozwojowej w swoim przedsiębiorstwie?
 • według jakich etapów wdrażać ulgę B+R?
 • jak udokumentować fakt prowadzenia działalności badawczo - rozwojowej?
 • czym są "koszty kwalifikowane" w uldze B+R, jak je zidentyfikować i jak skalkulować?
 • jaką dodatkową dokumentację musi zgromadzić podatnik, aby bezpiecznie skorzystać z ulgi?
 • jakie sposoby ewidencjonowania czasu pracy oraz wydzielania kosztów w księgach są akceptowane przez organy?
 • czy z ulgi B+R można skorzystać wstecznie?
 • nowa ulga na robotyzację - na czym będzie polegać?

Zawartość

1. Istota ulgi B+R

2. Kluczowe definicje - badania naukowe i prace rozwojowe

3. Etapy wdrażania ulgi B+R - zidentyfikowanie działalności B+R, określenie i kalkulacja kosztów kwalifikowanych, dokumentacja i obowiązki formalne oraz zaraportowanie ulgi w zeznaniu rocznym

4. Katalog kosztów kwalifikowanych - wydatki podlegające odliczeniu

5. Ewidencja czasu pracy i kosztów pracowniczych

6. Dokumentacja projektowa i ewidencja

7. Obszary problemowe - działalność w SSE i PSI, dotacje, strata podatkowa

8. Jeszcze większe korzyści z ulgi B+R - centra badawczo - rozwojowe oraz start-upy

9. Nowa ulga na robotyzację

10. Sesja pytań i odpowiedzi

Czas trwania

start godz. 10.00

Osoby docelowe

 • osoby zatrudnione w spółkach będących podatnikami CIT
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • właściciele start-upów zarządzający
 • projektami B+R

Prelegenci

Piotr Wyrwa

Tax Manager w RSM POLAND, doradca podatkowy nr 12653. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Wpis na listę doradców podatkowych uzyskał w 2015 roku. Zagadnieniami podatkowymi zajmuje się od 2011 roku. Jest specjalistą w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw. Jego głównym obszarem zainteresowań jest podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług. Nadzoruje m.in. projekty obejmujące bieżące doradztwo oraz wspiera Klientów we wdrożeniach ulg podatkowych – specjalizuje się w uldze na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Jest również autorem licznych publikacji o tematyce podatkowej (m.in. w Rzeczpospolitej, Bloomberg, Wolters Kluwer, Infor). Posiada bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzania szkoleń. Na stałe współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP), gdzie prowadzi kurs dla kandydatów na doradców podatkowych, a także uczestniczył jako prelegent w licznych webinariach.