webinar

Klauzule dotyczące ograniczenia odpowiedzialności w umowach cywilnoprawnych

webinar, 2.12.2021

Webinarium

Opis

Zawarcie umowy, czy też kontraktu skutkuje ustaleniem wzajemnych praw lub obowiązków każdej ze stron. Każda umowa może zawierać klauzule, które ograniczają odpowiedzialność kontrahentów. Jak zredagować umowę z zastosowaniem najbardziej użytecznych klauzul, aby uniknąć ryzyka ich nieskuteczności? Jakie są możliwości i korzyści zastosowania nietypowych postanowień umownych. Nasz webinar będzie odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób zabezpieczyć interesy podmiotu, dla którego umowa jest sporządzana.

Metoda

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z webinaru:

 • urządzenie mające dostęp do sieci Internet
 • dostęp do konta poczty elektronicznej
 • najnowsze wersje przeglądarek internetowych, m.in. Microsoft Edge 84+, Google Chrome 83+, Firefox 78+
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies
 • połączenie internetowe szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (4G/LTE) - sugerowana prędkość pobierania (download) 4Mbps (500 kB/s).

Korzyści

Podczas spotkania on-line odpowiemy m.in. na pytania:

 • jakie są granice limitowania odpowiedzialności w umowie
 • jakie klauzule ograniczające odpowiedzialność strony można zastosować w umowie
 • w jaki sposób egzekwować zapisy umowne w relacjach biznesowych

Zawartość

1. Podstawowe zasady odpowiedzialności kontraktowej

2. Granice limitowania odpowiedzialności w umowie

 • limitowanie odpowiedzialności w zależności od rodzaju winy
 • limitowanie zakresu szkody i wielkości odszkodowania

3. Przykłady klauzul ograniczających odpowiedzialność strony w umowie

4. Najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu klauzul ograniczających odpowiedzialność kontrahentów

5. Klauzula kary umownej:

 • skuteczne zastrzeżenie kary umownej
 • sposoby naliczania kary umownej i ocena ich skuteczności w orzecznictwie sądów
 • dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną

6. Klauzule indemnifikacyjne - rozkład ryzyka pomiędzy kontrahentami

7. Wykorzystanie klauzul ograniczających odpowiedzialność w relacjach biznesowych

8. COVID a ograniczenie odpowiedzialności za wykonanie umowy

9. Sesja pytań i odpowiedzi

Czas trwania

start godzina 10.00

Osoby docelowe

 • przedsiębiorcy
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie i zawieranie umów
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Prelegenci

Jakub Krobski

Adwokat, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W praktyce zawodowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego i prawa cywilnego, w szczególności związanymi z zarządzaniem nieruchomościami. Doświadczenie w ww. dziedzinach zdobywał w ramach bieżącej obsługi prawnej klientów indywidualnych i biznesowych, w tym w związku z reprezentowaniem podmiotów w procesach sądowych.