Blended learning

Zarządzanie kosztami i rentownością

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Warszawa, 4-13.12.2019

Centrum Golden Floor, Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a

Cena: 1 590,00 netto

Opis

 • Chcą mieć Państwo pewność, że przygotowywane przez Państwa analizy zawierają czytelne informacje, służące optymalizacji kosztów i minimalizacji ryzyka finansowego?
 • Chcą Państwo otrzymać narzędzia, które ułatwią pracę i skrócą czas przygotowywania raportów i sprawozdań?
 • Zależy Państwu na podniesieniu kwalifikacji zawodowych, ale trudno Państwu ocenić, czy dostępne na rynku szkolenia i kursy gwarantują wysoki poziom merytoryczny poparty bogatym doświadczeniem prelegentów?

Zapraszamy do udziału w kursie pt. Zarządzanie kosztami i rentownością przygotowanym przez zespół autorski magazynu "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" oraz "Finanse + Controlling" w ramach AKADEMII CONTROLLINGU I RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ.

Metoda

2 - tygodniowy kurs "Zarządzanie kosztami i rentownością" obejmuje:

 • 2 warsztaty stacjonarne
 • 2 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu
 • Pendrive zwierający narzędzia przydatne w pracy dyrektora finansowego, głównego księgowego, controllera
 • Konsultacje z ekspertem w trakcie warsztatów stacjonarnych
 • Egzamin końcowy po zakończeniu kursu
 • Certyfikat ukończenia kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego

UWAGA: Aby w pełni skorzystać z warsztatowej części szkoleń stacjonarnych każdy z uczestników powinien być wyposażony w laptopa z dostępem do MS Excel.

Korzyści

Dzięki udziałowi w kursie:

 • Ustrukturyzują Państwo wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji w obszarze finansów i controllingu
 • Wdrożą Państwo rozwiązania, które ograniczą ponoszone koszty i zminimalizują ryzyko finansowe
 • Zyskają Państwo dostęp do gotowych narzędzi, które skrócą czas przygotowania analiz i raportów
 • Efektywnie wykorzystają Państwo instrumenty controllingu finansowego do zoptymalizowania procesów w firmie

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

 • Połączenie praktyki controllingowej i gotowych narzędzi – nie interesują nas pomysły, które dobrze wyglądają na papierze, ale nigdy nie zostały sprawdzone w praktyce, dlatego współpracujemy wyłącznie z trenerami, którzy swoją wiedzę opierają na wieloletnim doświadczeniu
 • Gwarancja jakości – nad programem i przebiegiem kursu czuwa zespół autorski miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” oraz "Finanse + Controlling"
 • Opieka eksperta – w trakcie trwania kursu mają Państwo możliwość konsultacji z ekspertem prowadzącym kurs
 • Certyfikat ukończenia kursu w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – kurs jest trzykrotnie tańszy od studiów podyplomowych i realizuje program dostosowany do aktualnych wymagań rynku

Cena dla obecnych prenumeratorów "Finanse + Controlling", "Informacja Zarządcza", "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" oraz dla abonentów serwisu www.controlling-24.pl wynosi 1590 zł 1390 zł netto od osoby (przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego prosimy o podanie informacji o aktywnej prenumeracie).

Zawartość

1. Warsztaty stacjonarne: Zarządzanie kosztami 4 grudnia 2019, Warszawa

 • Ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat - układ rodzajowy vs układ kalkulacyjny kosztów
 • Rachunek kosztów dla celów zarządczych - rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych
 • Koszty stałe i koszty zmienne
 • Analiza CVP tj. koszt - wolumen - wynik (cost - volume - profit): próg rentowności, margines bezpieczeństwa, stopień dźwigni operacyjnej
 • Kosztowe metody ustalania cen

Narzędzia na pendrivie

2. Lekcja multimedialna: Planowanie kosztów i wyniku finansowego 6 grudnia 2019

 • Planowanie kosztów amortyzacji
 • Prognoza pozostałych kosztów stałych w cenach stałych i zmiennych
 • Prognoza kosztów zmiennych
 • Prognoza odsetek od kredytu
 • Prognoza wyniku finansowego

3. Warsztaty stacjonarne: Pomiar i analiza rentowności 11 grudnia 2019, Warszawa

 • Rentowność sprzedaży, majątku, kapitału własnego
 • Analiza przyczynowa rentowności majątku i rentowności kapitału własnego za pomocą modelu du Ponta
 • Wpływ zadłużenia na rentowność i ryzyko (wyznaczanie dźwigni finansowej)
 • Kalkulacja EBIT, NOPAT, wielkości zainwestowanego kapitału (IC) oraz wyznaczanie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC)
 • Kalkulacja kosztu kapitału (WACC)
 • Wyznaczanie zysku ekonomicznego (EP, EVA)

Narzędzia na pendrivie

4. Lekcja multimedialna: Ocena efektywności projektu inwestycyjnego 13 grudnia 2019

 • Prognoza wpływów i wydatków związanych z projektem inwestycyjnym
 • Prognoza kosztu kapitału
 • Wyznaczenie mierników efektywności projektu: NPV (wartości zaktualizowanej netto), IRR (wewnętrznej stopy zwrotu), PI (rentowności inwestycji)

 

Pendrive z dodatkowymi materiałami ze wszystkich bloków przekazany zostanie podczas drugiego szkolenia stacjonarnego.

Partnerzy

Czas trwania

10.00 - 17.00

Osoby docelowe

Szkolenie skierowane jest do:

 • dyrektorów i kierowników pionów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników służb controllingowych i finansowych,
 • analityków.

Prelegenci

dr Dariusz Stronka

główny udziałowiec i doradca ekonomiczno-finansowy spółki DCF Dotacje-Consulting-Finanse; dr nauk ekonomicznych i wykładowca uczelni wyższych; z praktyką gospodarczą związany od 1997 roku pracując jako konsultant i doradca w wielu znaczących podmiotach gospodarczych; członek rad nadzorczych spółek akcyjnych; specjalista w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego

Cena: 1 590,00 netto