E-kurs mailowy

Zarządzanie projektami dla początkujących

Szkolenie on-line, 15-22.03.2024

E-kurs mailowy

Opis

Zarządzanie projektami staje się coraz większym wyzwaniem dla współczesnych firm i organizacji. Aby osiągać zamierzone cele, musimy nauczyć się rozwiązywać problemy i realizować coraz bardziej złożone zadania w coraz krótszym czasie. Dlatego proponujemy Państwu efektywne i sprawdzone narzędzie, jakim jest metodologia zarządzania projektami.

Źle zarządzane projekty powodują nie tylko straty finansowe i czasowe, ale również działają demobilizująco i demotywująco na zaangażowanych w nie pracowników. Inwestycja w rozwój umiejętności zarządzania projektami jawi się więc jako najefektywniejszy sposób realizacji ustalonych celów.

Metoda

W wyznaczonych terminach otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał.

Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Zawartość

Program kursu: MODUŁ I – start kursu – 15.03.2024

Etap definicji i inicjacji projektu

 1. Definicja i sformułowanie projektu
 2. Ustalanie celów projektu
 3. Definiowanie ograniczeń projektu
 4. Struktura podziału pracy w projekcie
 5. Określane zasobów projektowych

Test sprawdzający

MODUŁ II – 19.03.2024

Etap planowania projektu

 1. Podział odpowiedzialności w projekcie
 2. Kolejność działań w projekcie
 3. Harmonogram działań w projekcie
 4. Harmonogram zasobów w projekcie
 5. Zabezpieczenie realizacji projektu

Test sprawdzający

MODUŁ III – 22.03.2024

Etapy wdrożenia i ewaluacji projektu

 1. Rozpoczęcie realizacji projektu
 2. Monitoring projektu
 3. Modyfikacje projektu
 4. Elementy zamknięcia i oceny projektu
 5. Czynniki sukcesu (key factors) realizacji projektu

Test sprawdzający

 

Czas trwania

Start godz. 12.00 w wyznaczonych terminach

Osoby docelowe

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w działalność projektową, niezależnie od doświadczenia, funkcji i piastowanego w organizacji stanowiska. Formuła tego szkolenia ma charakter narzędziowy, przygotowujący uczestników do pracy w zespole projektowym. E-kurs nie wymagają specjalistycznego przygotowania.

Prelegenci

Andrzej Sieradzki

Absolwent Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Prowadząc przez szereg lat własną działalność gospodarczą nabył praktycznego doświadczenia w zarządzaniu pracownikami oraz w zakresie negocjacji.

Od 1997 r. w branży szkoleniowej. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie z zakresu Zarządzania Projektami oraz Rozwiązywania Problemów i Podejmowania Decyzji (certyfikat KEPNER-TREGOE®); brał udział w wielu projektach poświęconych Rozwojowi i Ocenie Kompetencji Pracowniczych (Development and Assessment Centers), Zarządzania Zmianą (Change Management) oraz Integracji i Budowie Zespołu (Teambuilding Workshops). Szkolił m.in. dla UNILEVER POLSKA SA, Auchan Polska czy Geodon Richter.