ONLINE

Ochrona środowiska w 2022 roku - część 1

Raport KOBIZE - jak sporządzić i wprowadzić raport do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych substancji - warsztaty praktyczne

Szkolenie on-line, 7.02.2022

ONLINE

Cena udziału w jednej części: 499,00 netto

Cena udziału w dwóch częściach: 799,00 netto

Cena udziału w trzech częściach: 999,00 netto

Opis

Wszystkie podmioty korzystające ze środowiska powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza od 2020 roku mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska na podstawie raportu wprowadzonego do Krajowej bazy KOBIZE. Składane sprawozdania do Marszałka Województwa mogą być przygotowane tylko przy pomocy systemu KOBIZE po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu danych dostępowych do swojego konta. Zapraszamy na 3-częściowe szkolenie online, w trakcie któego omówione zostaną aktualne przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

UWAGA! Szkolenie wyłącznie live bez możliwości uzyskania nagrania.

Metoda

Platforma Zoom


Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze szkolenia:

 • urządzenie mające dostęp do sieci Internet
 • dostęp do konta poczty elektronicznej
 • zainstalowana platforma Zoom
 • najnowsze wersje przeglądarek internetowych m.in. Microsoft Edge 84+, Google Chrome 83+, Firefox 78+
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies
 • połączenie internetowe szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (4G/LTE) - sugerowana prędkość pobierania (download) 4Mbps (500 kB/s).

Korzyści

W trakcie obszernego szkolenia uczestnicy zapoznają się z poprawną rejestracją w Krajowej bazie oraz z tworzeniem raportów i sprawozdań w wersji elektronicznej; wspólnie z prowadzącą przejdą przez proces wypełniania problematycznych rubryk sprawozdań oraz omówią najczęstsze błędy powstałe w raportowaniu.


UWAGA:

 • udział w jednej części szkolenia to koszt 499 zł netto od osoby
 • udział w dwóch częściach szkolenia to koszt tylko 799 zł netto od osoby
 • udział w trzech częściach szkolenia to koszt tylko 999 zł netto od osoby

 

Zawartość

1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych substancji

2. Zasady rejestracji podmiotów (zakładanie konta) i aktualizacji danych dotyczących podmiotu w krajowej bazie

3. Podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu, zakres raportu w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i eksploatowanych instalacji i urządzeń

4. Substancje wprowadzane do powietrza objęte systemem zarządzania emisjami

5. Powiązanie systemu opłatowego do Marszałka Województwa z raportem KOBIZE

6. Zakładka "Opłaty" w bazie KOBIZE - do czego służy i czy warto z niej korzystać

7. Terminy i miejsca składania raportów i sprawozdań

8. Ogólne zasady sporządzania raportów do Krajowej Bazy KOBIZE:

 • czy każdy przedsiębiorca składający sprawozdanie opłatowe ma również obowiązek raportowania do KOBIZE?
 • budowanie struktury technologicznej zakładu, ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów, określanie czasu pracy instalacji i źródeł
 • emisja zorganizowana i niezorganizowana
 • zasady i sposoby pozyskiwania potrzebnych danych - wskaźniki emisji zanieczyszczeń, pomiary emisji, definicja LZO i NMLZO
 • wprowadzanie wielkości produkcji/przetwarzania, informacji o posiadanych pozwoleniach i zgłoszeniach przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcja, rady, wskazówki

9. Wypełnianie typowego raportu KOBIZE "krok po kroku" (analiza konkretnych przypadków na przykładowym koncie w krajowej bazie)

 • sprawozdanie z eksploatacji urządzeń (w tym samochodów służbowych, wózków widłowych i maszyn roboczych)
 • sprawozdanie z miejsca koszystania ze środowiska - kotłownie zakładowe, małe kotły grzewcze, możliwość automatycznego wyliczenia emisji
 • sprawozdanie z procesów produkcyjnych (malowanie, spawanie drutem i elektordą)
 • sprawozdanie z tytułu ubytków czynników chłodniczych w kllimatyzacji samochodowej i stacjonarnej
 • raportowanie emisji z procesów prowadzonych poza instalacją (emisja niezorganizowana)
   

W trakcie szkolenia istnieje mozliwość zadawania prowadzącej pytań na czacie.

Czas trwania

10.00-15.00

Osoby docelowe

 • właściciele małych i średnich firm
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
 • pracownicy administracji
 • osoby z kancelarii prawnych zajmujące się zagadnieniami ewidencji odpadów i ochrony środowiska

Prelegenci

Anna Zaporowska

Szkolenie prowadzone jest przez trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.

Cena udziału w jednej części: 499,00 netto

Cena udziału w dwóch częściach: 799,00 netto

Cena udziału w trzech częściach: 999,00 netto