E-kurs mailowy

Ocena okresowa pracowników

Szkolenie on-line, 25.04.2023-12.05.2023

E-kurs mailowy

Opis

Obecnie ocena pracownika staje się kompleksowym narzędziem zajmującym centralne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi większości organizacji. Jej znaczenie jest szczególnie duże, ponieważ może być przydatna praktycznie we wszystkich fazach, które składają się na proces kierowania pracownikami (od procesu planowania zasobów ludzkich, poprzez kierowanie karierą pracowników, aż po określanie strategii personalnej organizacji). Warto zatem usystematyzować wiedzę dotyczącą wdrażania efektywnego systemu ocen oraz konstruktywnego komunikowania się w sytuacji oceny, a także przeanalizować problemy i błędy popełniane na różnych etapach procesu oceniania.

Metoda

W wyznaczonych terminach otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Korzyści

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami budowania efektywnego systemu ocen oraz możliwościami wykorzystania wyników oceny, a także najczęstszymi problemami i błędami popełnianymi na różnych etapach procesu oceny. Praktyczne zadania sprawdzające oraz case study umożliwiają odniesienie się do podstawowych zasad komunikacji, przydatnych podczas rozmowy oceniającej oraz doskonalenie umiejętności racjonalnego doboru kryteriów oceny.

Zawartość

Moduł I – 25.04.2023

Budowanie efektywnego systemu ocen

 1. Powody prowadzenia okresowej oceny pracowników
 2. Procedura ocen okresowych
 3. Czynniki podlegające ocenie
 4. Uczestnicy procesu oceniania
 5. Potencjalne sposoby wykorzystania wyników oceny

Pytania sprawdzające

Moduł II – 28.04.2023

Rozmowy oceniające

 1. Istota rozmowy oceniającej
 2. Praktyka rozmów oceniających
 3. Przygotowanie się do rozmowy i sterowanie przebiegiem rozmowy
 4. Błędy w rozmowach

Zadanie sprawdzające

Moduł III – 05.05.2023

Ocenianie w praktyce

 1. Analiza problemów i błędów popełnianych w trakcie ocen
 2. Możliwe zagrożenia
 3. Prowadzenie rozmów oceniających z uwzględnieniem typów słuchaczy

Zadanie sprawdzające: case study

Moduł IV – 12.05.2023

Podsumowanie

Praktyczne case study

Czas trwania

godzina 12.00 w podanych terminach

Osoby docelowe

 • managerowie działów HR
 • osoby odpowiedzialne za politykę oceniania
 • specjaliści i pracownicy działów HR
 • osoby opracowujące systemy oceny pracowników

Prelegenci

Anna Bęczkowska

Absolwentka kierunku zarządzanie i marketing, doktor nauk humanistycznych. Była członkiem zespołu do spraw jakości kształcenia, zajmowała się m.in. okresową ewaluacją pracy kadry dydaktycznej. Wykładowca akademicki i autorka wielu publikacji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, głównie z zakresu doskonalenia zasobów ludzkich. Specjalizuje się w: andragogice, psychologii zarządzania, komunikacji interpersonalnej i zarządzaniu zasobami ludzkimi.