E-kurs mailowy

MS Office - poziom zaawansowany

Szkolenie on-line, 26.07.2022-5.08.2022

E-kurs mailowy

Opis

Pakiet MS Office jest podstawowym narzędziem pracy na większości stanowisk. Jednak znajomość jego programów w większości przypadków jest podstawowa. Najczęściej korzystamy z „utartych ścieżek", wykorzystując tylko kilka funkcji. A gdyby poznać więcej funkcjonalności wykonywanie zadań zajmowałoby o wiele mniej czasu. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat możliwości takich programów jak Word, Excel i Access, dzięki czemu wzrośnie ich efektywność i wydajność w pracy.

Metoda

Szkolenie on-line do samodzielnej nauki. W wyznaczonych terminach otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Korzyści

Zaawansowana znajomość narzędzi MS Office zwiększa wydajność pracy. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają zaawansowane metody formatowania dokumentów, co zredukuje czas przeznaczony na ich tworzenie i edycję. Dowiecie się Państwo także jak zautomatyzować codzienne prace w Excelu, co ułatwi jeszcze szybsze przygotowywanie profesjonalnych raportów oraz nauczycie się sprawnej obsługi Accessa, dzięki czemu projekty bazodanowe przestaną być wyzwaniem.

Kurs jest przygotowany dla wersji Excel od 2007 i wyżej (dotyczy modułu Excel).

Zawartość

Moduł I – MS Word – 26.07.2022

 1. Edycja dokumentu - funkcja znajdowania i zamiany tekstu
 2. Tworzenie i modyfikacja szablonów
 3. Korzystanie z gotowych stylów i ich modyfikacja
 4. Wstawianie i formatowanie obiektów graficznych
 5. Tworzenie tabel i wykresów w tym dodawanie, usuwanie i łączenie komórek, wierszy i kolumn
 6. Zabezpieczanie dokumentów hasłami
 7. Statystyki dokumentów
 8. Generowanie spisów treści i przypisów

Moduł II – MS Excel - poziom średnio zaawansowany – 29.07.2022

 1. Omówienie najczęściej stosowanych formuł (matematycznych, finansowych, logicznych)
 2. Błędy w formułach: rozwiązywanie problemów
 3. Formatowanie warunkowe
 4. Stosowanie filtrów i list rozwijalnych
 5. Tworzenie różnych typów wykresów i określanie źródeł danych
 6. Zarządzanie skoroszytami i odnośniki między nimi
 7. Tabele i wykresy przestawne
 8. Importowanie i eksportowanie danych

Moduł III – MS Access - poziom podstawowy – 02.08.2022

 1. Wstęp do pracy z bazami danych: tabele, kwerendy, formularze, raporty, rekord, pole, klucz podstawowy, redundancja
 2. Właściwe przygotowanie tabeli i dobór indeksów
 3. Wyciąganie informacji z bazy danych
 4. Praca z formularzami i tworzenie formantów
 5. Tworzenie raportów i sortowanie danych

Moduł IV – MS Access - poziom średnio zaawansowany – 05.08.2022

 1. Tworzenie złożonych baz - integralność danych
 2. Tworzenie własnego projektu tabeli bez pomocy kreatora
 3. Projektowanie formularzy
 4. Kwerendy - opcje zaawansowane
 5. Tworzenie raportów za pomocą kreatora
 6. Podstawy pracy z makrami na przykładach

Czas trwania

start godz. 12.00 w wyznaczonych termianch

Osoby docelowe

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy używają na co dzień pakietu MS Office i chcą usprawnić swoją pracę, poznając sposoby optymalizacji swoich działań.

Prelegenci

Zespół ekspertów