E-kurs mailowy

MS Office - poziom podstawowy

Szkolenie on-line, 18-28.07.2023

E-kurs mailowy

Opis

Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w podstawowych programach pakietu MS Office. Jego celem jest wzrost umiejętności wykorzystania pakietu Microsoft Office. 4-modułowy pakiet obejmuje zagadnienia związane z Wordem, Excelem, PowerPointem i Outlookiem.

Metoda

Szkolenie on-line do samodzielnej nauki. W wyznaczonych terminach otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał.

Kurs jest przygotowany dla wersji Excel od 2007 i wyżej (dotyczy modułu Excel).

Korzyści

Uczestnicy otrzymają zestaw praktycznych wskazówek, które umożliwią sprawne wykorzystanie pakietu MS Office w codziennej pracy. Zagadnienia omawiane są krok po kroku na praktycznych przykładach, a całość kursu została napisana przystępnym językiem, co wspomaga przyswajanie nowych treści.

Uczestnicy poznają podstawowe możliwości edytora tekstów i nabędą umiejętności poprawnego formatowania dokumentów, które wykorzystają w codziennej pracy. Uczestnicy nabędą umiejętności obsługi MS Excel, dzięki czemu zwiększy się efektywności ich pracy. Poznają także metody projektowania atrakcyjnych wizualnie prezentacji oraz nabędą umiejętności obsługi MS Outlook w codziennej pracy administracyjno-biurowej, w tym m. in. w zakresie planowania czasu pracy z wykorzystaniem kalendarza, organizacji pracy zespołowej, korzystania z wielu kont mail, zarządzania pocztą.

Zawartość

Moduł I – MS Word – 18.07.2023

 1. Podstawowe pojęcia (akapit, spacja)
 2. Omówienie widoku ekranu i zakładek
 3. Wprowadzanie i edycja tekstu, symboli, znaków specjalnych
 4. Punktacja oraz numeracja – tworzenie list
 5. Wyszukiwanie oraz zmiana tekstu
 6. Usprawnienie pracy poprzez wprowadzenie tabulatorów
 7. Określenie kolorów dla tekstu i dla tła
 8. Tworzenie i edycja tabeli
 9. Umieszczanie stopki i nagłówka
 10. Drukowanie dokumentów
 11. Zapisywanie i tworzenie nowych dokumentów

Moduł II – MS Excel – 21.07.2023

 1. Podstawowe pojęcia (skoroszyt, arkusz, komórka)
 2. Omówienie widoku ekranu i nawigacji po skoroszycie
 3. Wprowadzanie oraz edycja: danych, wierszy, kolumn, arkuszy
 4. Formatowanie zawartości komórek
 5. Omówienie i zastosowanie podstawowych formuł
 6. Podstawowe funkcje (średnia, suma, min, max)
 7. Wstawianie i formatowanie tabel
 8. Wydruk skoroszytu

Moduł III – MS Power Point – 25.07.2023

 1. Podstawowe pojęcia (prezentacja, slajd, animacja)
 2. Omówienie widoku ekranu i nawigacji między slajdami
 3. Dodawanie nowych slajdów
 4. Wprowadzanie tekstu na slajd i formatowanie
 5. Podstawy tworzenia prezentacji
 6. Korzystanie z gotowych motywów i szablonów
 7. Wstawianie tabel, obrazków, wzorów
 8. Tworzenie przejść i schematów animacji
 9. Przygotowanie prezentacji do wydruku i drukowanie

Moduł IV – MS Outlook – 28.07.2023

 1. Konfiguracja różnych rodzajów kont e-mail
 2. Zarządzanie kontaktami i skrzynką odbiorczą
 3. Praktyczne katalogowanie poczty – organizowanie i archiwizowanie wiadomości
 4. Zarządzanie wiadomościami za pomocą reguł
 5. Szybkie wyszukiwanie wiadomości
 6. Tworzenie i zarządzanie kontaktami
 7. Automatyczne usuwanie niechcianych wiadomości – spamu i blokowanie nadawców
 8. Praca z kalendarzem – tworzenie i zarządzanie zadaniami, spotkaniami, terminami
 9. Udostępnianie kalendarzy
 10. Tworzenie i organizowanie notatek

Czas trwania

godzina 12.00 w podanych terminach

Osoby docelowe

Kurs dedykowany osobom, które niedawno rozpoczęły pracę z pakietem MS Office lub pracują w nim sporadycznie i chciałyby się dokształcić w tym zakresie.

Prelegenci

Zespół ekspertów