E-kurs mailowy

EXCEL w budżetowaniu i planowaniu

Praktyczne narzędzia dla specjalisty ds. controllingu

Szkolenie on-line, 22.08.2023-1.09.2023

E-kurs mailowy

Opis

Budżetowanie jest złożonym procesem, zmierzającym do określenia podstawowych kategorii biznesowych i finansowych, które składają się na docelowe wyniki zaprezentowane w postaci planu sprawozdań finansowych.

Ten 4-częściowy kurs pomoże Państwu w usystematyzowaniu wiedzy z zakresu nowoczesnego podejścia do budżetowania, prognozowania i raportowania odchyleń oraz dostarczy praktycznych rozwiązań z zakresu budżetowania do stosowania w codziennej pracy.

Metoda

 • 4 moduły szkoleniowe w formie materiałów wysyłanych e-mailem
 • Zestaw testów sprawdzających wiedzę do pracy samodzielnej
 • Pendrive zawierający komplet materiałów szkoleniowych

Kurs jest przygotowany dla wersji Excel od 2007 i wyżej.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w zestaw praktycznych wskazówek i narzędzi, które umożliwią jeszcze sprawniejsze wykorzystanie Excela w procesie budżetowania. Program warsztatów został przygotowany jako optymalne połączenie teorii z ćwiczeniami praktycznymi w arkuszach kalkulacyjnych.

Szkolenie zawiera filmiki wideo - krótkie "pigułki wiedzy", które pomogą w korzystaniu z narzędzia Excel.

Zawartość

 1. Warianty budżetu organizacji – menedżer scenariuszy
 2. Przygotowanie i konsolidacja arkuszy kosztowych poszczególnych mpk
 3. Sposób graficznej prezentacji poszczególnych składowych budżetu (EBIT, EBIDTA, wynik netto)
 4. Budżet finansowy – sposób prezentacji wariantów budżetów firmy
 5. Narzędzie do budżetowania elastycznego w firmie
 6. Narzędzie do planowania kosztów pracy i roboczogodzin
 7. Plan produkcji i wyliczenie kosztów produkcji

Szkolenie zawierać będzie case study (każdy moduł to case study):

 1. Opis problemu (w części prezentacyjnej)
 2. Rozwiązanie w Excelu (praktyczne pokazanie multimedialne wykonania narzędzia)
 3. Pliki Excela.xls z danymi do wykonania ćwiczenia + gotowe rozwiązanie

Czas trwania

Start godz. 12.00

Osoby docelowe

Szkolenie kierowane jest do finansistów, specjalistów rachunkowości zarządczej, działów ekonomicznych i controllingu, controllerów i analityków finansowych działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej każdej branży. Do udziału zapraszamy także właścicieli przedsiębiorstw i ich przedstawicieli oraz reprezentantów kadry zarządzającej, którzy chcieliby lub powinni rozumieć finansowe aspekty prowadzonego biznesu, jak np. dyrektor marketingu, dyrektor ds. produkcji, a nawet menedżerowie HR.

Prelegenci

Wojciech Próchnicki