E-kurs mailowy

EXCEL sprzedażowy

Skuteczne raportowanie wspomagające decyzje handlowe

Szkolenie on-line, 20-30.06.2023

E-kurs mailowy

Opis

Nie trzeba być analitykiem finansowym, żeby umieć tworzyć plany i prognozy finansowe. Ten 4-częsciowy kurs jest przeznaczony dla menedżerów i dyrektorów sprzedaży, którzy chcą poznać metody szybkiego i sprawnego przygotowywania kalkulacji, prognoz i analiz handlowych. W sposób uporządkowany i metodyczny, na konkretnych przykładach przedstawimy najważniejsze elementy i pokażemy, jak efektywnie wykorzystywać Excela w procesie planowania i raportowania sprzedaży.

Metoda

Co kilka dni otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Kurs jest przygotowany dla wersji Excel od 2007 i wyżej.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w zestaw praktycznych wskazówek i narzędzi, które umożliwią jeszcze sprawniejsze wykorzystanie Excela w raportowaniu wyników sprzedaży. Program warsztatów został przygotowany jako optymalne połączenie teorii z ćwiczeniami praktycznymi w arkuszach kalkulacyjnych. Szkolenie zawiera filmiki wideo - krótkie "pigułki wiedzy", które pomogą w korzystaniu z narzędzia Excel.

Zawartość

 1. 15 raportów sprzedażowych w 5 minut – tabele przestawne
 2. Graficzna prezentacja struktury sprzedaży – wykres bąbelkowy
 3. Budżetowanie elastyczne sprzedaży, jako metoda dynamicznego zarządzania planem sprzedażowym
 4. Warianty budżetu sprzedaży tworzone przy użyciu menedżera scenariuszy
 5. Budżet firmy handlowej – ustalenie warunków bonusów dla klientów
 6. Zastosowanie narzędzia „tabela danych”
 7. Miesięczne premie dla sprzedawców – tabele przestawne z zewnętrznych źródeł danych
 8. Odchylenia na sprzedaży produktów w stosunku do planu – formatowanie warunkowe

Każdy moduł e-Szkolenie zawiera interesujący case study:

 1. Opis problemu (w części prezentacyjnej)
 2. Rozwiązanie w Excelu (praktyczne pokazanie multimedialne wykonania narzędzia)
 3. Pliki Excela.xls z danymi do wykonania ćwiczenia + gotowe rozwiązanie

Czas trwania

godzina 12.00 w podanych terminach

Osoby docelowe

Szkolenie kierowane jest do analityków sprzedaży, menedżerów sprzedaży, dyrektorów sprzedaży, pracowników działu sprzedaży, analityków finansowych, specjalistów ds. controllingu. Do udziału zapraszamy także właścicieli przedsiębiorstw i ich przedstawicieli oraz reprezentantów kadry zarządzającej, którzy chcieliby lepiej nadzorować wyniki finansowe sprzedawców.

Prelegenci

Wojciech Próchnicki