E-kurs mailowy

EXCEL dla średnio zaawansowanych

Samodzielne tworzenie narzędzi do pracy i analizy danych

Szkolenie on-line, 21-31.03.2023

E-kurs mailowy

Opis

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności wykorzystania narzędzia EXCEL na poziomie średnio zaawansowanym. Praktyczne przykłady, na których uczestnicy będą pracować przybliżą zagadnienia związane z tworzeniem tabel przestawnych, pracy na dużych zbiorach danych oraz budowania wykresów tak, aby samodzielnie stworzyć własne narzędzia do analizy.

Metoda

Co kilka dni otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Kurs jest przygotowany dla wersji Excel od 2007 i wyżej.

Korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę na temat wykorzystania możliwości, które niesie ze sobą znajomość Excela na poziomie średnio zaawansowanym, dzięki czemu bez problemu zbudują tabelę przestawną czy wykres. Szkolenie składa się z następujących zagadnień:

 • tabele przestawne
 • wybrane funkcje tekstowe, matematyczne, logiczne, daty i czasu
 • współdzielenie arkusza/skoroszytu - praca wielu użytkowników na jednym skoroszycie
 • zabezpieczenie arkusza
 • narzędzie szukaj wyniku
 • narzędzie konsoliduj dane
 • funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO i SUMA.JEŻELI
 • narzędzia Excela - poprawność danych - tworzenie listy wyboru
 • tekst jako kolumna
 • funkcje bazodanowe

Szkolenie zawiera filmiki wideo - krótkie "pigułki wiedzy", które pomogą w korzystaniu z narzędzia Excel.

Zawartość

MODUŁ I – start kursu – 21.03.2023

 • Budowa i modyfikacja złożonych tabel przestawnych, funkcja WEŹDANETABELI
 • Poprawność danych – rozwijalne listy wyboru

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

Przykład: Tabela przestawna - automatyczne narzędzie do analizy wyników organizacji

MODUŁ II – 24.03.2023

 • Ochrona arkusza oraz udostępnianie skoroszytu do pracy wielu użytkownikom w jednym czasie
 • Narzędzie konsolidacji w Excelu

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

Przykład: Pliki do planowania zapotrzebowania na materiały przez oddziały firmy i ich konsolidacja

MODUŁ III – 28.03.2023

 • Praca na dużych zbiorach danych: sortowanie, filtrowanie zaawansowane, funkcje daty i czasu, matematyczne, tekstowe, logiczne, bazodanowe i wyszukiwania

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

Przykład: Excel jako baza danych – praca na dużych zbiorach danych

MODUŁ IV – 31.03.2023

 • Budowanie wykresów z możliwością opcji wyboru danych wyświetlanych

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

Przykład: Graficzna prezentacja sprzedaży z możliwością określania poszczególnych parametrów (region, produkt, okres)

Czas trwania

godzina 12.00 w podanych terminach

Osoby docelowe

 • osoby, które na co dzień wykorzystują narzędzie EXCEL tworząc własne arkusze do pracy i analizy

Prelegenci

Wojciech Próchnicki