E-kurs mailowy

EXCEL dla początkujących

Zasady budowania przejrzystych skoroszytów

Szkolenie on-line, 18-28.06.2024

E-kurs mailowy

Opis

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które rozpoczynają pracę z narzędziem EXCEL lub chcą odświeżyć jego znajomość. Na praktycznych przykładach zostaną zaprezentowane m.in. podstawowe funkcje i formuły, z których można korzystać, rodzaje wykresów oraz podstawy tworzenia tabel przestawnych.

Metoda

Co kilka dni otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Kurs jest przygotowany dla wersji Excel od 2007 i wyżej.

Korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę na temat wykorzystania możliwości, które niesie ze sobą Excel, dzięki temu będą sprawnie wykorzystywać podstawowe jego funkcje tak, aby bez problemu tworzyć przejrzyste skoroszyty. Szkolenie składa się z następujących zagadnień:

 • podstawowe funkcje i formuły
 • ustawienia drukowania
 • zabezpieczenie formularza
 • wykresy
 • lista wyboru i sprawdzanie poprawności
 • formatowanie komórek i ich zawartości
 • operowanie nazwami komórek lub zakresu
 • funkcja JEŻELI.

Szkolenie zawiera filmiki wideo - krótkie "pigułki wiedzy", które pomogą w korzystaniu z narzędzia Excel.

Zawartość

MODUŁ I – start kursu – 18.06.2024

 • Podstawowe operacje na komórkach i arkuszach
 • Budowanie formuł i używanie funkcji
 • Budowa i modyfikacja prostych wykresów

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

Przykład: Formularz zapotrzebowania na szkolenia

MODUŁ II – 21.06.2024

 • Formatowanie warunkowe komórek
 • Ustawienie wydruku arkusza
 • Zabezpieczenie arkusza przed modyfikacją

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

Przykład: Formularz ewidencji czasu pracy

MODUŁ III – 25.06.2024

 • Adresowanie względne i bezwzględne
 • Praca na nazwach komórek/zakresów danych
 • Lista rozwijalnych opcji tworzona w arkuszu

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

Przykład: Formularz rozliczania kosztów wspólnych w firmie

MODUŁ IV – 28.06.2024

 • Podstawy i zasady tworzenia tabel przestawnych

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

Przykład: Tabela przestawna jako narzędzie analizy dużych zbiorów danych

Czas trwania

Start godz. 12.00 w wyznaczonych terminach

Osoby docelowe

 • osoby, które na co dzień zamierzają posługiwać się narzędziem Excel

Prelegenci

Zespół ekspertów