E-kurs mailowy

EXCEL dla finansistów

Szkolenie on-line, 18-30.07.2024

ONLINE

Opis

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które biegle posługują się narzędziem Excel a chcą poszerzyć swoją wiedzę na poziomie eksperckim na temat funkcji finansowych. Praktyczne przykłady, na których uczestnicy będą pracować przybliżą zagadnienia związane z tworzeniem analiz wskaźnikowych, tabel przestawnych czy macierzy kosztów.

Metoda

W wyznaczonych terminach otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Kurs jest przygotowany dla wersji Excel od 2007 i wyżej.

Korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę na temat wykorzystania możliwości, które niesie ze sobą znajomość Excela na poziomie eksperckim dedykowanym dla finansistów.

Szkolenie składa się m.in. z zagadnień:

 • funkcje finansowe w Excelu
 • ujęcie kosztów OPEX i CAPEX
 • tabele przestawne w planowaniu przyszłych wpływów i wydatków

Szkolenie zawiera filmiki wideo - krótkie "pigułki wiedzy", które pomogą w korzystaniu z narzędzia Excel.

Zawartość

MODUŁ I – start kursu – 18.07.2024

 • Funkcje finansowe w Excelu - FV, PV, IRR, NPV, MIRR, XIRR, XNPV, EFEKTYWNA I NOMINALNA STOPA ZWROTU, RATY KREDYTU
 • Narzędzie do planowania nowych inwestycji - ujęcie kosztów OPEX i CAPEX, Plan Pięcioletni - analiza opłacalności inwestycji

MODUŁ II – 23.07.2024

 • Analiza kosztów w układzie miejsc powstawania kosztów za pomocą tabel przestawnych
 • Planowanie przyszłych wpływów i wydatków - tabele przestawne

MODUŁ III – 25.07.2024

 • Analiza finansowa - analiza wskaźnikowa firmy w Excelu
 • Narzędzie do dynamicznego wyszukiwania przeterminowanych należności

MODUŁ IV – 30.07.2024

 • Macierz kosztów transportu
 • Narzędzie do planowania kosztów amortyzacji na przyszłe okresy

 

Szkolenie zawierać będzie case study (każdy moduł to case study):

 1. Opis problemu (w części prezentacyjnej)
 2. Rozwiązanie w Excelu
 3. Pliki Excel.xls z danymi do wykonania ćwiczenia + gotowe rozwiązanie

Czas trwania

Start godz. 12.00 w wyznaczonych terminach

Osoby docelowe

 • osoby, które na co dzień pracują z arkuszami kalkulacyjnymi
 • pracownicy przetwarzający dane finansowo - księgowe
 • specjaliści odpowiedzialni za obliczenia finansowe
 • analitycy finansowi i księgowi, przetwarzający dane dla celów analizy finansowej i rachunkowości zarządczej
 • pracownicy działów finansowych
 • menedżerowie średniego szczebla

Prelegenci

Zespół ekspertów