E-kurs mailowy

Controlling personalny

Szkolenie on-line, 13-23.06.2023

E-kurs mailowy

Opis

Kapitał ludzki to jedno z priorytetowych ogniw w każdej organizacji, który stanowi kolosalną wartość dla jej rozwoju i nie może być postrzegany tylko jako źródło kosztów, ale jako fundament przedsiębiorstwa. Controlling personalny pozwala na wdrożenie narzędzi do planowania, mierzenia i analizy procesu zarządzania zasobami ludzkimi tak, aby zasoby te były wykorzystywane w jak najlepszy sposób. Zapraszamy do udziału w e-kursie, który wyposaży Państwa w niezbędną wiedzę oraz instrumenty, które pozwolą na podniesienie skuteczności działań w obszarze kierowania działem HR.

Metoda

W wyznaczonych terminach otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Korzyści

Udział w szkoleniu pozwoli odpowiedzieć na następujące pytania:

 • jakie są składowe raportu controllingu personalnego?
 • w jaki sposób wycenić kapitał ludzki?
 • jak przygotować plan wdrożenia nowego pracownika do firmy?

Uzupełnieniem poszczególnych modułów są m.in. narzędzia w postaci raportu kosztów wynagrodzeń, raportu stanu zatrudnienia, czy modelu wyliczania efektywności pracowników.

Zawartość

MODUŁ I – Controlling personalny – jego zadania i cele – 13.06.2023

 • Zadania i funkcje controllingu personalnego
 • Jak ocenić efektywność działu HR oraz zarządzania personelem – przykładowe mierniki
 • Wewnętrzne inicjatywy – czy opłaca się tworzenie wewnętrznej akademii trenerów?
 • Raport controllingu personalnego – składowe raportu, co mierzyć

Narzędzie: Raport kosztów wynagrodzeń w Excelu

MODUŁ II – Kapitał ludzki – alokacja, metody wyceny - 16.06.2023

 • Plan personalny w firmie produkcyjnej i handlowej – pakiet rozwiązań w zakresie alokacji i wykorzystania pracy pracowników w sposób korzystny dla wyników
 • Jak zbudować efektywny model premiowy – rekomendowane rozwiązania
 • Finansowe i jakościowe metody wyceny kapitału ludzkiego
 • Wycena wartości kapitału ludzkiego na przykładzie firmy handlowej

Narzędzie: Raport stanu zatrudnienia w Excelu

MODUŁ III – Controlling pojedynczego pracownika - 20.06.2023

 • Przenoszenie strategii przedsiębiorstwa na cele pracowników przy użyciu KPI
 • Efektywność pracowników – metody określania rzeczywistego czasu przepracowanego
 • Kontraktor czy pracownik na umowę o pracę? – składowe kosztowe poszczególnych rodzajów współpracy
 • KPI pracowników administracji - przykłady

Narzędzie: Model wyliczania efektywności pracowników

MODUŁ IV – Controlling personalny działów sprzedażowych - 23.06.2023

 • Plan wdrożenia nowego handlowca do firmy
 • KPI w telesprzedaży
 • Planowanie wielkości zatrudnienia telemarketerów oraz osób wspierających ich pracę

Narzędzie: Tabela przestawna jako narzędzie śledzenia wyników sprzedażowych handlowców

Czas trwania

godzina 12.00 w podanych terminach

Osoby docelowe

 • menedżerowie działów HR i działów rozwojowych
 • specjaliści działów controllingu
 • pracownicy działów finansowych i księgowych
 • osoby zainteresowane podniesieniem kompetencji w zakresie controllingu personalnego

Prelegenci

Wojciech Próchnicki