E-kurs mailowy

Controlling marketingu i działań promocyjnych

Szkolenie on-line, 1-11.08.2023

E-kurs mailowy

Opis

Celem szkolenia jest wskazanie roli controllingu marketingowego w firmie i jego wpływu na sprzedaż oraz wyniki firmy. Podczas e-kursu przedstawiona zostanie idea i narzędzia wykorzystywane w controllingu marketingowym.

Metoda

W wyznaczonych terminach otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Korzyści

Udział w szkoleniu pozwoli odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. Jak zastosować controlling marketingowy w poznaniu i zdobyciu przewagi konkurencyjnej na rynku?
  2. Jak przygotować budżet działań marketingowych?
  3. Jak w firmie zorganizować controlling w sferze sprzedaży i marketingu? Współpraca działów wewnątrz organizacji.
  4. Jakie są podstawowe wskaźniki marketingowe badające skuteczność przyjętych strategii sprzedażowych i marketingowych.
  5. Jak wykorzystać controlling w budowaniu operacyjnych i strategicznych planów w marketingu i sprzedaży?
  6. Z jakich metod i narzędzi controllingowych korzystać w obszarze marketingu?

Zawartość

MODUŁ I – start kursu – 01.08.2023

1. Czym jest controlling marketingowy

2. Pojęcie controllingu marketingowego

3. Rola controllingu marketingowego w firmie

4. Czym różni się controlling marketingowy od audytu marketingowego

5. Jak controlling marketingowy wpływa na poprawę obrotów i wyników firmy

6. Analizy portfelowe

MODUŁ II – 04.08.2023

1. Controlling marketingowy jako narzędzie poznania rynku

2. Analiza rynku

3. Segmentacja rynku

4. Controlling marketingowy jako narzędzie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

5. Analiza konkurencji

6. Szukanie luk i niszy rynkowej

MODUŁ III – 08.08.2023

1. Metody planowania sprzedaży

2. Analiza sprzedaży podstawą planowania

3. System raportowania i prognozowanie sprzedaży

4. Budżet działań marketingowych

5. Organizacja procesu budżetowania kosztów marketingowych

6. Budżet marketingowy jako ważny element budżetu kosztowego firmy

7. Kontrola realizacji budżetu kosztów marketingowych i osoby za nie odpowiedzialne

MODUŁ IV – 11.08.2023

1. Ocena efektywności działań marketingowych

2. Ocena efektywności działań sprzedażowych

3. Wskaźniki efektywności sprzedaży

4. Wskaźniki oceniające efektywność prowadzonych w firmie działań marketingowych

5. Budowanie strategii sprzedażowej i marketingowej

Czas trwania

Start godz. 12.00

Osoby docelowe

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kierowników pracowników działów marketingowych, sprzedażowych i controllingowych, Product i Brand managerów oraz pracowników agencji reklamowych.

Prelegenci

Wojciech Próchnicki