E-kurs mailowy

Analiza finansowa dla menedżerów (niefinansowych)

Szkolenie on-line, 29.03.2022-8.04.2022

E-kurs mailowy

Opis

Nie trzeba być księgowym lub dyrektorem finansowym, aby orientować się w kondycji gospodarczej firmy. Ten 4-częściowy kurs nauczy Państwa czytać sprawozdanie finansowe na poziomie, który pozwoli zrozumieć i zinterpretować kluczowe dane finansowe potrzebne do podejmowania codziennych decyzji. W sposób uporządkowany i metodyczny, na konkretnych przykładach przedstawimy najważniejsze elementy analizy finansowej i pokażemy, jak pracować z dokumentami finansowymi oraz jakie wnioski można z nich wysnuć.

Metoda

Co kilka dni otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w zestaw praktycznych wskazówek i narzędzi, które umożliwią interpretację sprawozdań finansowych osobom bez specjalistycznego przygotowania.

 • 4 moduły szkoleniowe w formie materiałów wysyłanych e-mailem
 • Zestaw 4 testów sprawdzających wiedzę do pracy samodzielnej
 • 3 studia przypadków - praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy
 • Pendrive z materiałami szkoleniowymi

Zawartość

Moduł I

Analiza rentowności – 29 marca 2022

 1. Istota i klasyfikacja wskaźników finansowych
 2. Wskaźniki rentowności i zyskowności
 3. Analiza rentowności i zyskowności – przykład

Zdanie sprawdzające: test wiedzy

Moduł II

Analiza sprawności – 1 kwietnia 2022

 1. Definicja i istota obrotowości (sprawności) działania
 2. Wskaźniki unieruchomienia
 3. Wskaźniki obrotowości aktywów
 4. Wskaźniki cyklu środków pieniężnych
 5. Analiza sprawności działania – przykład

Zdanie sprawdzające: 3 pytania testowe, 1 case study z analizą danych

Moduł III

Analiza zadłużenia – 5 kwietnia 2022

 1. Analiza finansowania działalności gospodarczej
 2. Analiza bezpieczeństwa finansowego
 3. Analiza zdolności do obsługi długu
 4. Analiza zadłużenia – przykład

Zdanie sprawdzające: 3 pytania testowe, 1 case study z analizą danych

Moduł IV

Analiza płynności – 8 kwietnia 2022

 1. Definicja płynności finansowej i metody jej pomiaru
 2. Statyczne miary płynności finansowej
 3. Dynamiczne miary płynności finansowej
 4. Analiza płynności – przykład

Zdanie sprawdzające: 3 pytania testowe, 1 case study z analizą danych

Czas trwania

godz. 12.00 w wyznaczonych terminach

Osoby docelowe

Uczestnicy:

Do udziału zapraszamy nie tylko właścicieli przedsiębiorstw i ich przedstawicieli, którzy chcą poznać obraz finansowy firmy, ale również innych reprezentantów kadry zarządzającej, którzy nie posiadają edukacji finansowej, ale chcieli lub powinni rozumieć finansowe aspekty prowadzonego biznesu, jak np. dyrektor marketingu, dyrektor ds. produkcji, a nawet menedżerowie HR. Nasze warsztaty nie wymagają specjalistycznego przygotowania z zakresu finansów przedsiębiorstw.

Prelegenci

dr Artur Stefański

Doktor nauk ekonomicznych, doświadczony wykładowca i trener biznesu, praktyk gospodarczy (kilkuletni staż w bankowości korporacyjnej w obszarze oceny ryzyka kredytowego, kilkuletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora finansowego), samodzielny konsultant finansowy. Realizował projekty m.in. dla Vox Meble, Skoda Auto Polska, Hochland, PKO BP oraz liczne szkolenia dla przedstawicieli małych i średnich firm.