Formularz zgłoszeniowy

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu.

Forum Skutecznej Sprzedaży

"Klient nasz pan" i inne mity na temat sprzedaży

Warszawa, 20-23.10.2023

Centrum Golden Floor Centrum, Al. Jerozolimskie 65/79

Uczestnicy szkolenia

- +
  1. *
    Wybierz pakiet*
    Proszę wybrać odpowiedni pakiet.

Dane do faktury

*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Osoba kontaktowa

*

Uwagi lub adres korespondencyjny

Pole jest wymagane

Wybierz rodzaj płatności

Ceny i procedura płatności

Koszt uczestnictwa jednej osoby za Pakiet VIP - prelekcje + warsztaty: 990,00 zł netto

Koszt uczestnictwa jednej osoby za Pakiet VIP - prelekcje + warsztaty - dla aktywnych prenumeratorów Sprzedaż-24: 790,00 zł netto

Koszt uczestnictwa jednej osoby za Prelekcje stacjonarne: 790,00 zł netto

Po przesłaniu do organizatora niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Plan zajęć oraz faktura VAT, na podstawie której należy dokonać płatności przed szkoleniem, zostaną do Państwa przesłane 5 dni roboczych przed seminarium na wskazany adres e-mail. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.

Regulamin uczestnictwa

Terminy rezygnacji z uczestnictwa określone są w regulaminie sprzedaży.

Explanator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z powodu zdarzeń losowych - w takim przypadku organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych kwalifikacjach lub wyższych. Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni roboczych.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.