Formularz zgłoszeniowy

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu.

8. Forum Szefów Sprzedaży

Jak sprawić, aby Twoi handlowcy realizowali plany w 2022 r.?

Konferencja ONLINE, 25-26.11.2021

ONLINE

Uczestnicy szkolenia

- +
 1. *
  Wybierz pakiet*
  Proszę wybrać odpowiedni pakiet.

  udział live w prelekcjach i warsztatach + dostęp do nagrań

  udział live w prelekcjach + dostęp do nagrań

  udział live w prelekcjach

Dane do faktury

*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Osoba kontaktowa

*

Uwagi lub adres korespondencyjny

Pole jest wymagane

Wybierz rodzaj płatności

Ceny i procedura płatności

Koszt uczestnictwa jednej osoby za pakiet VIP: 998,00 zł netto

Koszt uczestnictwa jednej osoby za bez warsztatów: 699,00 zł netto

Koszt uczestnictwa jednej osoby za bez nagrań: 599,00 zł netto

Po przesłaniu do organizatora niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Plan zajęć oraz faktura VAT, na podstawie której należy dokonać płatności przed szkoleniem, zostaną do Państwa przesłane 5 dni roboczych przed seminarium na wskazany adres e-mail. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.

Regulamin uczestnictwa

Terminy rezygnacji z uczestnictwa określone są w regulaminie sprzedaży.

Explanator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z powodu zdarzeń losowych - w takim przypadku organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych kwalifikacjach lub wyższych. Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni roboczych.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.