webinar

Przetwarzanie danych osobowych w działaniach promocyjnych: konkursy, sprzedaż premiowa, program lojalnościowy (motywacyjny)

webinar, 10.12.2021

Webinarium

Opis

W jaki sposób bezpiecznie konstruować programy lojalnościowe i gromadzić dane osobowe zgodnie z zapisami RODO? Jak zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami prawnymi akcji marketingowych? Jak zgodnie z regułami przeprowadzić loterie promocyjne? Czy organizator akcji promocyjnej musi powoływać IOD? Udział w webinarze pomoże uniknąć błędów popełnianych przy tworzeniu mechanizmów loterii czy konkursów. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo określić czas przechowywania danych osobowych dorosłych i dzieci oraz jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych.

Metoda

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z webinaru:

 • urządzenie mające dostęp do sieci Internet
 • dostęp do konta poczty elektronicznej
 • najnowsze wersje przeglądarek internetowych, m.in. Microsoft Edge 84+, Google Chrome 83+, Firefox 78+
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies
 • połączenie internetowe szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (4G/LTE) - sugerowana prędkość pobierania (download) 4Mbps (500 kB/s).

Korzyści

Podczas spotkania on-line odpowiemy m.in. na pytania:

 • jakie są praktyczne i prawne problemy związane z pozyskiwaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • w jaki sposób przetwarzać dane dzieci w akcjach promocyjnych
 • jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych w procesie reklamacji

Zawartość

1. Wprowadzenie do tematu

2. Pojęcie akcji promocyjnych i ich rodzaje: konkurs promocyjny, sprzedaż premiowa, loteria promocyjna, program lojalnościowy lub motywacyjny

3. Konstrukcje prawne akcji promocyjnych: przyrzeczenie publiczne, umowa

4. Zgoda jako podstawa prawna przetwarzania danych w akcjach promocyjnych

 • praktyczne i prawne problemy związane z pozyskiwaniem zgody
 • zgoda na przetwarzanie danych dodatkowych
 • co z danymi szczególnej kategorii?
 • czy potrzebna jest zgoda na komunikację elektroniczną z uczestnikami akcji promocyjnej?
 • czy można publikować dane osobowe laureatów?
 • czy można zbierać dodatkowe zgody marketingowe?

5. Umowa jako podstawa prawna przetwarzania danych w akcjach promocyjnych - praktyczne i prawne problemy

6. Obowiązek prawny jako podstawa prawna przetwarzania danych w akcjach promocyjnych

7. Kwestie podatkowe związane z działaniami promocyjnymi a przetwarzanie danych osobowych

8. Obowiązek wydania nagrody a przetwarzanie danych

9. Protokoły wydania nagrody a przetwarzanie danych

10. Właściwa podstawa prawna do przetwarzania danych w procesie reklamacji

11. Kiedy prawnie uzasadniony interes może stanowić podstawę prawną przetwarzania danych w akcjach promocyjnych - przykłady

12. Przetwarzanie danych dzieci w akcjach promocyjnych

13. Czy organizator akcji promocyjnej musi powoływać IOD?

14. Czy każda akcja promocyjna wymaga dokonania oceny skutków dla ochrony danych?

15. Jak prawidłowo określić czas przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z akcją promocyjną?

16. Sesja pytań i odpowiedzi

Czas trwania

start szkolenia 10.00

Osoby docelowe

 • specjaliści ds. marketingu i ds. e-marketingu
 • specjaliści ds. programów lojalnościowych
 • brand managerowie
 • dyrektorzy działów marketingu
 • pracownicy agencji reklamowych
 • pracownicy działów prawnych

Prelegenci

Katarzyna Antkowiak

radca prawny – wspólnik zarządzający w Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego, bankowego oraz w zakresie ochrony danych osobowych. Jako specjalista z zakresu ochrony danych osobowych audytuje podmioty gospodarcze i pomaga wdrażać rozwiązania wymagane przez prawo, w tym przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Pomaga podmiotom gospodarczym zarządzać bezpieczeństwem informacji w ramach wykonywanej działalności. Opiniuje i nadzoruje prawnie procesy przetwarzania danych w korporacjach, w tym w działach marketingu.