webinar

Prawo karne dla przedsiębiorców i kadry managerskiej

perspektywa praktyczna

webinar, 19.11.2021

Webinarium

Opis

Prowadzenie biznesu to obecnie proces coraz bardziej regulowany. Regulacje te to nie tylko reguły postępowania – to często cel, który przedsiębiorca musi osiągnąć. Kodyfikacja ta zawiera szereg instrumentów prawa karnego wobec ludzi biznesu. Również kadra managerska nie ma łatwo. Zarządzanie i kierowanie zespołami ludzi wymaga znajomości wielu dziedzin prawa. Jak należy postępować, aby nie uwikłać się w przestępcze relacje biznesowe? Jak sobie radzić w przypadku, gdy jesteśmy stroną pokrzywdzoną w procederze przestępczym? Zapraszamy na webinar, podczas którego omówione zostaną zagadnienia dotyczące prawa karnego dla przedsiębiorców i managerów.

Metoda

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z webinaru:

 • urządzenie mające dostęp do sieci Internet
 • dostęp do konta poczty elektronicznej
 • najnowsze wersje przeglądarek internetowych, m.in. Microsoft Edge 84+, Google Chrome 83+, Firefox 78+
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies
 • połączenie internetowe szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (4G/LTE) - sugerowana prędkość pobierania (download) 4Mbps (500 kB/s).

Korzyści

Podczas spotkania on-line poruszymy m.in. następujące zagadnienia:

 • jaka jest odpowiedzialność karna z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych
 • przestępczość w Internecie i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Zawartość

1. Przestępczość w relacjach biznesowych - prawo karne materialne

 • istotne przestępstwa z Kodeksu Karnego
 • istotne przestępstwa i wykroczenia z Kodeksu Karnego Skarbowego
 • wykroczenia przeciwko interesom konsumentów
 • odpowiedzialność karna z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych
 • odpowiedzialność karna z Kodeksu Spółek Handlowych
 • czyny popełniane w Internecie i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

2. Postępowanie karne - proces karny

 • efektywna współpraca pokrzywdzonego z organami ścigania
  • co zrobić, gdy ktoś popełni przestępstwo na naszą szkodę
  • zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu
  • jak udowodnić fakt popełnienia przestępstwa
  • roszczenia dochodzone w ramach procesu karnego
  • postępowanie pokrzywdzonego po wniesieniu aktu oskarżenia
 • efektywna obrona - co robić, gdy nie ma się profesjonalnego obrońcy - adwokata lub radcy prawnego?
  • postępowanie w sytuacji bycia podejrzewanym i po przedstawieniu zarzutów
  • prawa i obowiązki podejrzanego i zatrzymanego
  • pouczenia w postępowaniu karnym
  • wyjaśnienia podejrzanego
  • zaznania świadka
  • postępowanie po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu

3. Streszczenie procesu karnego na etapie sądowym

4. Sesja pytań i odpowiedzi

Czas trwania

start godzina 10.00

Osoby docelowe

 • właściciele firm
 • wspólnicy w spółkach osobowych i kapitałowych
 • dyrektorzy działów
 • specjaliści i pracownicy działów nie-prawnych
 • managerowie, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu prawa

Prelegenci

Michał Koryzna

Prawnik, aplikant adwokacki przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu, pracownik Kancelarii Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c.. Głównym obszarem jego zainteresowań jest prawo karne oraz aspekty prawne rozwoju nowoczesnych technologii i tematyka „white collar crimes”. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych broniąc pracę magisterską na temat związków sztucznej inteligencji z procesem karnym. Podczas studiów zdobywał doświadczenie odbywając praktyki w sądach. Dzięki realizacji przedmiotów z Wydziału Nauk Społecznych UAM posiada wiedzę z zakresu umiejętności interpersonalnych, psychologii oraz socjologii. Od października 2021 roku uczestnik Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim.