webinar

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu

webinar, 5.11.2021

Webinarium

Opis

Funkcja członka zarządu w spółkach kapitałowych daje nie tylko szerokie kompetencje do działania w imieniu firmy, ale opatrzona jest w równej mierze dużą odpowiedzialnością (cywilną, podatkową czy wobec ZUS). Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie i całym swoim prywatnym majątkiem zarówno za decyzje własne, jak również za działania i przede wszystkim zaniechania podwładnych. Co zatem zrobić, aby zabezpieczyć swoją pozycję w zarządzie? Jak zarządzać spółką nie narażając jednocześnie rodziny i majątku? Udział w webinarze pomoże rozwikłać wątpliwości odnośnie wyzwań stojących przed członkami zarządu oraz w jaki sposób uchronić się przed dotkliwymi skutkami naruszeń.

Metoda

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z webinaru:

 • urządzenie mające dostęp do sieci Internet
 • dostęp do konta poczty elektronicznej
 • najnowsze wersje przeglądarek internetowych, m.in. Microsoft Edge 84+, Google Chrome 83+, Firefox 78+
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies
 • połączenie internetowe szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (4G/LTE) - sugerowana prędkość pobierania (download) 4Mbps (500 kB/s).

Korzyści

Podczas spotkania on-line odpowiemy m.in. na pytania:

 • jaka jest rola i cechy szczególne zarządu jako organu wykonawczego w spółkach kapitałowych
 • czego dotyczy odpowiedzialność majątkowa członków zarządu w spółkach kapitałowych

Zawartość

1. Zarząd jako organ wykonawczy - rola, cechy szczególne

2. Zarząd w spółkach prawa handlowego

 • zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • zarząd w spółce akcyjnej
 • zarząd w spółce partnerskiej

3. Odpowiedzialność majątkowa - charakterystyka

4. Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 • odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki z tytułu podania fałszywych danych przy tworzeniu spółki lub przy podwyższeniu kapitału zakładowego
 • odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki przy bezskutecznej egzekucji z majątku spółki
  • przesłanki odpowiedzialności
  • okoliczności wyłączające odpowiedzialność
 • odpowiedzialność wobec spółki

5. Odpowiedzialność członka zarządu w spółce akcyjnej

 • odpowiedzialność cywilnoprawna wobec wierzycieli spółki
 • odpowiedzialność wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki
 • odpowiedzialność na gruncie prawa upadłościowego i ordynacji podatkowej
 • przesłanki uwolnienia się od odpowiedzialności

6. Odpowiedzialność członka zarządu w spółce partnerskiej

 • możliwość prowadzenia spraw i reprezentowania spółki przez zarząd
 • odpowiednio stosowanie przepisów dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

7. Sesja pytań i odpowiedzi

Czas trwania

start godzina 10.00

Osoby docelowe

 • członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych
 • doradcy członków zarządu i rad nadzorczych
 • pracownicy biura zarządu
 • pracownicy działu prawnego
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Prelegenci

Adam Jankowski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownik renomowanej kancelarii adwokatów i radców prawnych w Poznaniu. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów - zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych - w sporach sądowych. Koncentruje zakres swoich zainteresowań wokół zagadnień z obszaru prawa karnego, zatrudniania cudzoziemców oraz obsługi biznesu.