webinar

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. i spółki komandytowej na gruncie prawa cywilnego, handlowego, karnego i upadłościowego

webinar, 3.12.2021

Webinarium

Opis

Pełnienie funkcji członków organów w spółkach kapitałowych to nie tylko prestiż, ale także ogromna odpowiedzialność. Członkowie zarządu odpowiadają prywatnym majątkiem zarówno za decyzje własne, jak również za działania i przede wszystkim zaniechania podwładnych. Co zatem zrobić, aby zabezpieczyć swoją pozycję w zarządzie? Jak zmniejszyć ryzyko odpowiedzialności karnej? Co należy wiedzieć, aby zarządzać spółką nie narażając rodziny i majątku? Znakomity prawnik podczas webinaru przeprowadzi Państwa przez meandry prawa cywilnego, handlowego, karnego i upadłościowego.

Metoda

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z webinaru:

 • urządzenie mające dostęp do sieci Internet
 • dostęp do konta poczty elektronicznej
 • najnowsze wersje przeglądarek internetowych, m.in. Microsoft Edge 84+, Google Chrome 83+, Firefox 78+
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies
 • połączenie internetowe szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (4G/LTE) - sugerowana prędkość pobierania (download) 4Mbps (500 kB/s).

Korzyści

Podczas spotkania on-line odpowiemy m.in. na pytania:

 • jakie są warunki i zakres podlegania odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne spółki
 • jaka jest odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Zawartość

1. Pozycja zarządu w spółce z o.o. i wspólnika zarządzającego (komplementariusza) w spółce komandytowej

2. Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne spółki z o.o. i spółki komandytowej

 • warunki i zakres podlegania odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne spółki z o.o.
 • bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce z o.o.
 • brak zgłoszenia wniosku o upadłość spółki we właściwym czasie
 • niezawinione niezgłoszenie lub niezawinione opóźnienie w zgłoszeniu wniosku o upadłość
 • brak szkody po stronie wierzyciela

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu i komplementariuszy wobec spółki

 • kiedy powstaje odpowiedzialność?
 • kiedy członek zarządu odpowiada, a kiedy z odpowiedzialności zostaje zwolniony?
 • odpowiedzialność za bezprawne wypłaty
 • odpowiedzialność odszkodowawcza za czyny niedozwolone

4. Zobowiązania publicznoprawne

 • warunki i zakres podlegania odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne
 • odpowiedzialność członka zarządu i komplementariusza za zobowiązania podatkowe
 • odpowiedzialność członka zarządu i komplementariusza za zobowiązania spółki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

5. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

6. Odpowiedzialność za tzw. przestępstwa menedżerskie

7. Sesja pytań i odpowiedzi

Czas trwania

start godzina 10.00

Osoby docelowe

 • członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych
 • doradcy członków zarządu i rad nadzorczych
 • pracownicy biura zarządu
 • pracownicy działu prawnego
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Prelegenci

Jakub Antkowiak

Specjalista z zakresu prawa karnego, cywilnego, handlowego oraz upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Poza wsparciem klientów indywidualnych zajmuje się także kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Absolwent prawa i podyplomowych studiów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego i sprawuje funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przed Sądem Upadłościowym w Poznaniu. Pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej oraz Zastępcy Lidera Sekcji Legislacyjnej Polskiej Izby Biznesu – Wielkopolskiej Izby Gospodarczej. Jest wykładowcą i trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu różnych dziedzin prawa. Stały współpracownik licznych czasopism branżowych.