webinar

Odkryj potencjał Power Query

Łączenie zapytań, grupowanie danych, operacje logiczne i kolumna warunkowa

webinar, 6-12.09.2022

ONLINE

Opis

Celem szkolenia online jest zapoznanie się uczestników z najważniejszymi funkcjonalnościami Power Query, które ułatwią analizę danych i wyciąganie z nich najważniejszych informacji oraz tworzenie czytelnych raportów.

Podczas webinarium uzyskasz wiedzę na temat tego, jak łączyć informacje z różnych źródeł, a następnie odpowiednio je przekształcać, żeby uzyskać potrzebne informacje oraz podsumowania.

Metoda

Platforma Zoom

UWAGA!

Do pełnego skorzystania z wiedzy zawartej w webinarze konieczna jest znajomość Excela na poziomie średniozaawansowanym oraz znajomość wersji Excela 2010, a najlepiej 2016, gdzie to Power Query jest już integralną częścią Excela. Power Query jest dodatkiem do Excela, który można zainstalować od Excela 2010, a od wersji 2016 jest jego integralną częścią.

Korzyści

Pokażemy, w jaki sposób:

 • łączyć dane z wielu źródeł (z całego folderu, wielu tabel, z róznych plików)
 • scalać ze sobą różne tabele (odpowiednik WYSZUKAJ.PIONOWO)
 • grupować dane podobnie jak w tabelach przestawnych
 • wykonywać testy i funkcje logiczne w języku M (Power Query)
 • wyznaczać rankingi sprzedaży

Zawartość

WEBINAR 1: Łączenie danych (zapytań) - 6 września 2022 r.

 • Dołączanie zapytań i korekta tabel
 • Wstęp do scalania danych (typy scaleń)
 • Scalanie lewe zewnętrzne (odpowiednik WYSZUKAJ.PIONOWO)
 • Scalanie z opcją agregowania
 • Scalanie pełne zewnętrzne
 • Scalanie wewnętrzne
 • Anty scalania
 • Self join
 • Scalanie rozmyte
 • Sesja pytań i odpowiedzi

WEBINAR 2: Grupowanie danych - 8 września 2022 r.

 • Wstęp do grupowania danych
 • Grupowanie danych z połączoną listą produktów
 • Ranking sprzedawców
 • Nietypowe funkcje przy grupowaniu danych
 • Grupowanie lokalne
 • Typy danych
 • Sesja pytań i odpowiedzi

WEBINAR 3: Operacje logiczne i kolumna warunkowa - 12 września 2022 r.

 • Liczenie nadgodzin - kolumna warunkowa i funkcja IF
 • Operatory logiczne AND i OR
 • Wystawianie ocen - zagnieżdżona kolumna warunkowa
 • Wystawianie ocen - dołączanie zapytań
 • Wyliczanie ilości dni urlopu w poszczególnych miesiącach
 • Odpowiednik funkcji JEŻELI.BŁĄD i analiza błędów
 • Porównywanie do poprzedniego wiersza - metoda scalania
 • Porównywanie do poprzedniego wiersza - metoda indeksu
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Czas trwania

godzina 10.00 - 11.30

Osoby docelowe

Webinar jest przeznaczony dla dyrektorów finansowych, controllerów, analityków, księgowych oraz wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy korzystają z dużej ilości danych, które chcą grupować, łączyć i wyciągać z nich maksymalną ilość użytecznych informacji.

Prelegenci

Adam Kopeć

Pasjonat i miłośnik Excela. Od maja 2017 r. Microsoft Most Valuable Professional z Excela. Wraz z redakcją „Komputer Świat” wydał dwie książki o Excelu: „Excel w przykładach. Zaawansowane funkcje krok po kroku” oraz „Mistrz Excela w 20 dni” (pierwsza książka o Excelu pisana jako dialog). Prowadzi kanał na YouTube – Excel i Adam oraz stronę internetową z nim związaną.