webinar

Jak skutecznie planować przedsięwzięcia biznesowe, czyli biznesplan w praktyce

webinar, 24.02.2021

Webinarium

Cena udziału w jednej części: 129,00 netto

Cena udziału w dwóch częściach: 258,00 netto

Cena udziału w trzech częściach: 299,00 netto

Pozostałe części

Opis

Cykl trzech webinarów „Jak skutecznie planować przedsięwzięcia biznesowe?” to mini kurs o planowaniu biznesu od fazy pomysłu do jego realizacji. Nie wystarczy bowiem tylko dobry pomysł, ale ważna jest również jego analiza i ocena komercyjnego zastosowania. W tym celu przeprowadzana jest identyfikacja i ocena szans i zagrożeń wynikających z otoczenia, jak i jego sił i słabości rzutujących na jego sukces. Ostatecznie całość „musi się spinać” od strony finansowej. Przeprowadzimy Państwa kompleksowo przez proces planowania biznesu, ilustrując poszczególne zagadnienia praktycznymi przykładami z opracowanych biznes planów.

Metoda

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Organizatora:

 • Urządzenie mające dostęp do sieci Internet.
 • Dostęp do konta poczty elektronicznej.
 • Najnowsze wersje przeglądarek internetowych min. Microsoft Edge 84+, Google Chrome 83+, Firefox 78+
 • Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies.
 • Połączenie internetowe szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (4G/LTE) - sugerowana prędkość pobierania (download) 4Mbps (500 kB/s).

Korzyści

Podczas webinariów odpowiemy na pytania:

 • jak skutecznie planować przedsięwzięcia biznesowe, aby realizować założone cele biznesowe?
 • jak identyfikować, oceniać i wykorzystywać w biznesie szanse otoczenia i silne strony projektu?
 • jak minimalizować wpływ zagrożeń otoczenia oraz ograniczać słabe strony przedsięwzięcia?
 • jak zaplanować przychody i koszty oraz jak ocenić opłacalność inwestycji?

UWAGA! - udział w całym cyklu trzech webinarów to tylko 299 zł netto od osoby


 

Zawartość

I WEBINAR: JAK SPORZĄDZIĆ DOBRY BIZNESPLAN? – 24.02.2021, prowadząca: Monika Wienskowska - Stronka

 1. Zakres i struktura biznesplanu
 2. Metodologia analiz
 3. Planowanie nakładów inwestycyjnych
 4. Planowanie źródeł finansowania
 5. Tworzenie harmonogramu inwestycji
 6. Kompleksowa analiza przykładowego biznesplanu
 7. Sesja pytań i odpowiedzi

II WEBINAR: W POSZUKIWANIU SZANS I SILNYCH STRON BIZNESU – ANALIZA STRATEGICZNA – 24.03.2021, prowadząca: Monika Wienskowska - Stronka

 1. Wprowadzenie do analizy strategicznej
 2. W poszukiwaniu szans i identyfikacja zagrożeń – analiza otoczenia
  1. Charakterystyka rynku
  2. Scenariuszowa analiza makrootoczenia
  3. Analiza mikrootoczenia na podstawie 5 sił Portera
 3. W poszukiwaniu silnych i identyfikacja słabych stron – analiza wewnętrznego potencjału
  1. Potencjał wynikający z technologii i majątku trwałego
  2. Potencjał kadrowo-organizacyjny i know-how
  3. Potencjał finansowy
  4. Potencjał marketingowy
 4. Metodologia sporządzania macierzy SWOT
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

III WEBINAR: TWORZENIE PLANU FINANSOWEGO – CASE STUDY – 21.04.2021, prowadzący: dr Dariusz Stronka

 1. Prognoza kapitału obrotowego netto
 2. Prognoza rat kapitałowych i odsetek od kredytu
 3. Prognoza rachunku zysków i strat
 4. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych
 5. Prognoza bilansu
 6. Ocena efektywności inwestycji na podstawie wskaźnika NPV
 7. Analiza wskaźnikowa
 8. Sesja pytań i odpowiedzi

Partnerzy

DCF

DCF Dotacje–Consulting–Finanse to nowoczesna firma konsultingowa, świadcząca od 10 lat usługi w szeroko pojętym doradztwie dla biznesu. Specjalizujemy się w: doradztwie finansowym, doradztwie strategicznym, dotacjach oraz w wycenach przedsiębiorstw / spółek / akcji / udziałów / składników majątku.

Czas trwania

start godzina 11.00

Osoby docelowe

Uczestnicy:

 • controllerzy finansowi
 • pracownicy działów analiz
 • pracownicy działu controllingu
 • osoby zajmujące się planowaniem
 • osoby planujące otwarcie nowego biznesu

Prelegenci

dr Dariusz Stronka

główny udziałowiec i doradca ekonomiczno-finansowy spółki DCF Dotacje-Consulting-Finanse; dr nauk ekonomicznych i wykładowca uczelni wyższych; z praktyką gospodarczą związany od 1997 roku pracując jako konsultant i doradca w wielu znaczących podmiotach gospodarczych; członek rad nadzorczych spółek akcyjnych; specjalista w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego

Monika Wienskowska-Stronka

Założycielka, prezes zarządu DCF Dotacje – Consulting – Finanse sp. z o.o., doradca biznesowy, trener edukacji finansowej, ekspert w dziedzinie strategii i biznesplanów.

Jest Założycielem i Prezesem Zarządu DCF Dotacje – Consulting – Finanse sp. z o.o. Jej dotychczasowe ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe skupiało się głównie na obszarach zarządzania strategicznego, analizy strategicznej i ekonomiczno-finansowej oraz pozyskiwania funduszy europejskich zarówno dla dużych inwestycji infrastrukturalnych jak i dla inwestycji komercyjnych. W obszarze zarządzania strategicznego zdobyła duże doświadczenie pełniąc funkcję Eksperta zewnętrznego w projekcie PO IG 5.2 Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa, audytując funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw na terenie Polski. Ponadto posiada również bogate doświadczenie wieloaspektowego zarządzania projektami unijnymi na każdym z etapów (pozyskiwania środków, realizacji, rozliczania). Uczestniczyła w przygotowaniu dziesiątek biznes planów i studiów wykonalności. Występuje w roli biegłego sądowego w zakresie projektów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych (głównie w portach lotniczych). We wyżej wskazanych obszarach dzieli się również wiedzą jako doradca, trener oraz autor publikacji. Ponadto jako Trener Edukacji Finansowej pomaga innym w procesie zmiany postrzegania świata finansów - uczy zarządzać budżetem osobistym oraz oceniać możliwości i wykorzystywać pojawiające się szanse inwestycyjne i biznesowe. Prowadzi Klub Inteligencji Finansowej i Biznesowej na licencji EuroCash. Ostatnio zaangażowana jest również w mentoring dla początkujących przedsiębiorców w drodze od ich pomysłów do rozpoczęcia działalności wraz ze wskazywaniem im kluczowych aspektów strategii działania, zagadnień finansowych i związanych z oceną ryzyka.

Cena udziału w jednej części: 129,00 netto

Cena udziału w dwóch częściach: 258,00 netto

Cena udziału w trzech częściach: 299,00 netto