Blended learning

Zarządzanie apteką w praktyce

Praktyczny kurs dla kierowników, kandydatów na kierowników i właścicieli aptek

Warszawa, 2-13.12.2019

Centrum Golden Floor, Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a

Cena: 990,00 netto

Opis

Pełnienie funkcji kierownika apteki to nie tylko prestiż i wyższe wynagrodzenie, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność  – finansowa, dyscyplinarna i karna. Odpowiedzialność wobec organizacji administracji państwowej i samorządowej, pacjentów, właściciela apteki a także pracujących w niej pracowników. No i sporo obowiązków, z których tylko część można delegować na innych. To konieczność łączenia wiedzy farmaceutycznej z kompetencjami managerskimi.  Dodatkowo sytuacji nie ułatwiają niejasne, pozostawiające sporo wątpliwości przepisy.

Jeżeli:

 • chcą Państwo być skutecznym managerem, działając przy tym zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki zawodowej,
 • zależy Państwu, aby zarządzana przez Was placówka była rentowna i konkurencyjna,
 • wiedzą Państwo, że apteka nie jest sklepem z lekami, ale rachunek ekonomiczny też jest istotny,
 • szukają Państwo rozwiązań, które pozwolą budować lojalność i zadowolenie pacjentów,
 • chcą Państwo, aby każdy pracownik czuł się dobrze w zarządzanym przez Was zespole i dobrze realizował swoje obowiązki,

zapraszamy do udziału w kursie przygotowanym przez ekspertów „BIULETYNU INFORMACYJNEGO KIEROWNIKA APTEKI”.

Korzyści

Podczas kursu dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jak przeprowadzić segmentację pacjentów, a następnie wykorzystać jej wyniki przy budowaniu strategii rozwoju apteki
 • jakie zachowania można uznać za naruszenie tajemnicy aptekarskiej i jak chronić przed nim siebie i swój zespół – przykładowe rozwiązania
 • kto może kontrolować działalność apteki, w jakim zakresie, jakie dokumenty należy udostępnić inspektorom do wglądu
 • w jaki sposób motywować pracowników wykorzystując motywatory finansowe i pozafinansowe
 • za pomocą jakich działań budować wizerunek apteki przyjaznej cenowo, dbając jednocześnie o rachunek ekonomiczny
 • jakie czynniki wziąć pod uwagę optymalizując asortyment w aptece

6 powodów, dla których warto wziąć udział w kursie

 • Organizator kursu - „BIULETYN INFORMACYJNY KIEROWNIKA APTEKI” to magazyn tworzony przez farmaceutów dla farmaceutów, który od 10 lat cieszy się nieustannym zaufaniem czytelników.
 • Unikalna formuła - kurs łączy różne formy nauki, zarówno stacjonarne, jak i e-learning, co zwiększa jego efektywność w stosunku do tradycyjnych szkoleń.
 • Doświadczenie i praktyka prowadzących – kurs przygotowali praktycy – doświadczeni kierownicy aptek oraz prawnicy specjalizujący się w prawie farmaceutycznym.
 • Case study – każde omawiane podczas kursu zagadnienie poparte jest przykładami.
 • E-book „Język angielski w aptece” – narzędzie pomocne w nauce fachowych słówek, przydatnych w codziennej pracy w aptece.
 • Opieka eksperta – podczas warsztatów stacjonarnych prowadzący odpowiedzą na pytania uczestników podczas specjalnych PANELI KONSULTACYJNYCH.

2-tygodniowy kurs obejmuje:

 • 2 warsztaty stacjonarne
 • 4 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu
 • E-book „Język angielski w aptece” zawierający artykuły w języku angielskim dotyczące najczęstszych problemów zgłaszanych przez pacjentów, słowniczek z wyjaśnieniem fachowych zwrotów oraz zestaw ćwiczeń
 • Specjalny panel konsultacyjny podczas warsztatów stacjonarnych
 • Egzamin końcowy po zakończeniu kursu
 • Certyfikat potwierdzający ukończenia kursu

 

UWAGA - tylko 12 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zawartość

 1. Lekcja multimedialna: Budowanie pozycji apteki na rynku - 2 grudnia 2019
  • Po co i za pomocą jakich narzędzi prognozować sprzedaż, aby proces ten wspierał rozwój apteki
  • Czynniki, które należy wziąć pod uwagę opracowując strategię rozwoju apteki
  • Jak przeprowadzić segmentację pacjentów swojej apteki, a następnie wykorzystać jej wyniki przy budowaniu strategii rozwoju - case study
  • Czym konkurować jeśli nie ceną - 10 przykładowych rozwiązań do wdrożenia w aptece, które pozwolą przyciągnąć pacjentów
 2. Lekcja multimedialna: Zarządzanie relacjami z pacjentami - 4 grudnia 2019
  • Kluczowe standardy obsługi pacjentów, o które warto zadbać w swojej aptece - przykłady
  • W jaki sposób budować lojalność pacjentów i sprawić, aby wracali do naszej placówki - 8 trendów, które w najbliższym czasie wpłyną na relacje apteka - pacjent
  • Tajemniczy pacjent i inne metody badania jakości obsługi - po co, w jaki sposób, za pomocą jakich narzędzi
  • Oczekiwania pacjentów a oferta apteki - jak badać potrzeby pacjentów w kwestii dostępnego asortymentu, kiedy warto je uwzględnić wprowadzając nowe produkty i leki do oferty, w jaki sposób komunikować zmiany w ofercie
 3. Warsztaty stacjonarne: Zarządzanie apteką zgodnie z prawem farmaceutycznym - Warszawa 6 grudnia 2019
  • Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kierownika apteki - największe pułapki i najczęstsze wątpliwości
  • Delegowanie uprawnień oraz powierzenie zastępstwa - co, jak, w jakiej sytuacji
  • Kontrole w aptece - kto może kontrolować działalność apteki, w jakim zakresie, jakie dokumenty należy udostępnić inspektorom do wglądu
  • Dokumentacja związana z działalnością apteki a odpowiedzialność kierownika apteki
   DODATKOWO: 60-minutowy panel konsultacyjny
 4. Lekcja multimedialna: Zarządzanie zespołem aptecznym - 9 grudnia 2019
  • Jak racjonalnie zarządzać czasem pracy i zadaniami w zespole - przykłady rozwiązań dostosowanych do specyfiki apteki
  • Efektywny system motywacyjny, czyli w jaki sposób motywować pracowników wykorzystując motywatory finansowe i pozafinansowe
  • Jak skutecznie rozwiązywać problemy w zespole, aby budować swój autorytet, zachować dyscyplinę, ale i dobrą atmosferę
  • Jakie zachowania można uznać za naruszenie tajemnicy aptekarskiej i jak chronić przed nimi siebie i swój zespół - przykładowe rozwiązania
 5. Lekcja multimedialna: Marketing i polityka cenowa w aptece - 11 grudnia 2019
  • Marketing w aptece zgodnie z prawem - na co pozwalają przepisy w kwestii informowania o asortymencie i promocjach, a czego robić nie wolno
  • Merchandising ma znaczenie - przykładowe rozwiązania ekspozycyjne, które pozytywnie wpływają na komunikację z pacjentami i wzrost sprzedaży
  • Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu strategii cenowej apteki, aby nie stracić pacjentów i jednocześnie utrzymać rentowność
  • Za pomocą jakich działań budować wizerunek apteki przyjaznej cenowo, dbając jednocześnie o rachunek ekonomiczny
 6. Warsztaty stacjonarne: Zarządzanie finansami i rentownością apteki  - Warszawa 13 grudnia 2019
  • Analiza rentowności apteki - wskaźniki, które warto śledzić
  • Jak zwiększyć rentowność apteki - przykładowe działania m.in. w kwestii oferowanego asortymentu, zarządzania magazynem, optymalizacji wykorzystania powierzchni
  • Jakie czynniki wziąć pod uwagę optymalizując asortyment w aptece
  • Negocjacje z dostawcami leków - gdzie szukać korzystnych warunków, które pozwolą osiągnąć wyższą marżę
   DODATKOWO: 60-minutowy panel konsultacyjny

Czas trwania

10.00 - 17.00

Osoby docelowe

 • kierownicy aptek
 • kandydaci na kierowników aptek
 • właściciele aptek

Prelegenci

Zespół ekspertów

Cena: 990,00 netto