Blended learning

Controlling finansowy

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Warszawa, 13-27.11.2019

Golden Floor Plaza, Warszawa, al. Jerozolimskie 123a XVp.

Cena: 1 590,00 netto

Opis

 • Chcą mieć Państwo pewność, że przygotowywane przez Państwa analizy zawierają czytelne informacje, służące optymalizacji kosztów i minimalizacji ryzyka finansowego?
 • Chcą Państwo otrzymać narzędzia, które ułatwią pracę i skrócą czas przygotowywania raportów i sprawozdań?
 • Zależy Państwu na podniesieniu kwalifikacji zawodowych, ale trudno Państwu ocenić, czy dostępne na rynku szkolenia i kursy gwarantują wysoki poziom merytoryczny poparty bogatym doświadczeniem prelegentów?

Zapraszamy do udziału w kursie pt. Controlling finansowy przygotowanym przez zespół autorski magazynu "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" oraz "Finanse + Controlling" w ramach AKADEMII CONTROLLINGU I RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ.

Metoda

3 - tygodniowy kurs "Controlling finansowy" obejmuje:

 • 2 warsztaty stacjonarne
 • 2 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu
 • Pendrive zwierający narzędzia przydatne w pracy dyrektora finansowego, głównego księgowego, controllera
 • Konsultacje z ekspertem w trakcie warsztatów stacjonarnych
 • Egzamin końcowy po zakończeniu kursu
 • Certyfikat ukończenia kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego

UWAGA: Aby w pełni skorzystać z warsztatowej części szkoleń stacjonarnych każdy z uczestników powinien być wyposażony w laptopa z dostępem do MS Excel.

Korzyści

Dzięki udziałowi w kursie:

 • Ustrukturyzują Państwo wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji w obszarze finansów i controllingu
 • Wdrożą Państwo rozwiązania, które ograniczą ponoszone koszty i zminimalizują ryzyko finansowe
 • Zyskają Państwo dostęp do gotowych narzędzi, które skrócą czas przygotowania analiz i raportów
 • Efektywnie wykorzystają Państwo instrumenty controllingu finansowego do zoptymalizowania procesów w firmie

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

 • Połączenie praktyki controllingowej i gotowych narzędzi – nie interesują nas pomysły, które dobrze wyglądają na papierze, ale nigdy nie zostały sprawdzone w praktyce, dlatego współpracujemy wyłącznie z trenerami, którzy swoją wiedzę opierają na wieloletnim doświadczeniu
 • Gwarancja jakości – nad programem i przebiegiem kursu czuwa zespół autorski miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” oraz "Finanse + Controlling"
 • Opieka eksperta – w trakcie trwania kursu mają Państwo możliwość konsultacji z ekspertem prowadzącym kurs
 • Certyfikat ukończenia kursu w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – kurs jest trzykrotnie tańszy od studiów podyplomowych i realizuje program dostosowany do aktualnych wymagań rynku

Cena dla obecnych prenumeratorów "Finanse + Controlling", "Informacja Zarządcza", "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" oraz dla abonentów serwisu www.controlling-24.pl wynosi 1590 zł 1390 zł netto od osoby (przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego prosimy o podanie informacji o aktywnej prenumeracie). Rabaty za posiadanie prenumeraty i za zgłoszenia mnogie nie sumują się.

 

Zawartość

1. Warsztaty stacjonarne: Strategiczny controlling finansowy
13 listopada 2019, Warszawa

 • Czym jest controlling? Finansowy controlling strategiczny vs controlling operacyjny.
 • Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie – jak prawidłowo sporządzić plan strategiczny i ustrzec się błędów?
 • Prognozowanie sprawozdań finansowych: rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i bilansu.
 • Kontrola finansowa – identyfikacja i analiza odchyleń, wskaźnikowa ocena: rentowności, zadłużenia, zdolności do obsługi długu, płynności finansowej (za pomocą mierników statycznych).
 • Tworzenie raportów dla zarządów i zewnętrznych stakeholders  z realizacji planów strategicznych.

Narzędzia na pendrivie: Excel w planowaniu strategicznym – przykłady

2. Lekcja multimedialna: Analiza finansowa
18 listopada 2019

 • Zasady ewidencjonowania i rozliczania kosztów w zależności od ich rodzaju i typu.
 • Pomiar rentowności firmy – przykładowe narzędzia.
 • Mapa strategii jako wytyczanie drogi do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa.

Narzędzia na pendrivie: Wykorzystanie Excela w analizie kosztów i rentowności – przykłady

3. Lekcja multimedialna: Controlling finansowy w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym 
22 listopada 2019

 • Etapy budżetowania – na co zwrócić uwagę, aby uniknąć najczęściej popełnianych błędów.
 • Metody budżetowania – szanse i zagrożenia wynikające z wyboru konkretnej metody.
 • Od budżetu sprzedaży do budżetu inwestycji – przykładowa procedura budżetowania.

Narzędzia na pendrivie: Wykorzystanie Excela w procesie budżetowania – przykłady

4. Warsztaty stacjonarne: Operacyjny controlling finansowy
27 listopada 2019, Warszawa

 • Planowanie operacyjne w przedsiębiorstwie – jak unikać błędów?
 • Rachunek kosztów i budżetowanie.
 • Tworzenie krótkookresowych (miesięcznych) planów sprzedażowych i kosztowych.
 • Prognoza zysków i strat oraz przepływów pieniężnych w ujęciach miesięcznych z uwzględnieniem cykliczności.
 • Bieżący pomiar płynności finansowej – dynamiczne miary płynności.
 • Controlling zapasów, należności i zobowiązań bieżących.
 • Efektywne i dostosowane do potrzeb odbiorców tworzenie raportów dla zarządów oraz dyrektorów poszczególnych działów przedsiębiorstwa.

Narzędzia na pendrivie: Excel w budżetowaniu

 

Pendrive z dodatkowymi materiałami ze wszystkich bloków przekazany zostanie podczas drugiego szkolenia stacjonarnego.

Partnerzy

Czas trwania

10.00 - 17.00

Osoby docelowe

Szkolenie skierowane jest do:

 • dyrektorów i kierowników pionów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników służb controllingowych i finansowych,
 • analityków.

Prelegenci

dr Dariusz Stronka

główny udziałowiec i doradca ekonomiczno-finansowy spółki DCF Dotacje-Consulting-Finanse; dr nauk ekonomicznych i wykładowca uczelni wyższych; z praktyką gospodarczą związany od 1997 roku pracując jako konsultant i doradca w wielu znaczących podmiotach gospodarczych; członek rad nadzorczych spółek akcyjnych; specjalista w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego

Cena: 1 590,00 netto