E-kurs mailowy

Wycena wartości przedsiębiorstw

Metody majątkowe, dochodowe i porównawcze

Szkolenie on-line, 8-18.03.2022

ONLINE

Opis

Istnieje szereg metod wyceny przedsiębiorstwa, ale niewłaściwe stosowanie modeli finansowych prowadzi do nieracjonalnych decyzji biznesowych. Żeby pomóc Państwu poznać zalety różnych metod wyceny, jak i nauczyć Państwa praktycznego ich wykorzystania stworzyliśmy ten 4-częściowy kurs. W sposób uporządkowany i metodyczny, na konkretnych przykładach przedstawimy najważniejsze zasady wyceny wartości przedsiębiorstwa i pokażemy, jak pracować z danymi finansowymi ora jakie wnioski można z nich wysnuć.

Metoda

Co kilka dni otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy e-kursu poznają stosowane na rynku metody wyceny wartości firmy, zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie metod wyceny przedsiębiorstw oraz wykształcą umiejętności ich stosowania.

Zawartość

MODUŁ I – Podstawy wyceny przedsiębiorstwa – 08.03.2022

1. Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstwa

2. Wartość przedsiębiorstwa – definicja i klasyfikacja

3. Rodzaje metod wyceny przedsiębiorstwa

MODUŁ II – Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa - 11.03.2022

1. Metoda aktywów netto i skorygowanej wartości aktywów netto

2. Metoda wartości odtworzeniowej

3. Metoda wartości likwidacyjnej

MODUŁ III – Metody dochodowe wyceny przedsiębiorstwa - 15.03.2022

1. Prognozowanie wartości dla potrzeb wyceny przedsiębiorstwa

2. Metody dochodowe bezpośrednie

3. Metoda oparta na DCF

MODUŁ IV – Metody porównawcze i mieszane wyceny przedsiębiorstw - 18.03.2022

1. Zasady sporządzania wyceny metodami porównawczymi

2. Metody mnożnikowe

3. Metody mieszane

Czas trwania

godz. 12.00 w wyznaczonych terminach

Osoby docelowe

  • osoby, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie
  • pracownicy wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami

Prelegenci

dr Artur Stefański

Doktor nauk ekonomicznych, doświadczony wykładowca i trener biznesu, praktyk gospodarczy (kilkuletni staż w bankowości korporacyjnej w obszarze oceny ryzyka kredytowego, kilkuletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora finansowego), samodzielny konsultant finansowy. Realizował projekty m.in. dla Vox Meble, Skoda Auto Polska, Hochland, PKO BP oraz liczne szkolenia dla przedstawicieli małych i średnich firm.