ONLINE

Ochrona środowiska w 2022 roku - część 3

Gospodarka odpadami w 2022 roku oraz obowiązki podmiotów związane z elektronicznym rejestrem BDO, ewidencją odpadów i sprawozdawczością

Szkolenie on-line, 11.02.2022

ONLINE

Cena udziału w jednej części: 499,00 netto

Cena udziału w dwóch częściach: 799,00 netto

Cena udziału w trzech częściach: 999,00 netto

Opis

Wszystkie podmioty korzystające ze środowiska powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza od 2020 roku mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska na podstawie raportu wprowadzonego do Krajowej bazy KOBIZE. Składane sprawozdania do Marszałka Województwa mogą być przygotowane tylko przy pomocy systemu KOBIZE po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu danych dostępowych do swojego konta. Zapraszamy na 3-częściowe szkolenie online, w trakcie któego omówione zostaną aktualne przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

UWAGA! Szkolenie wyłącznie live bez możliwości uzyskania nagrania.

Metoda

Platforma Zoom


Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze szkolenia:

 • urządzenie mające dostęp do sieci Internet
 • dostęp do konta poczty elektronicznej
 • zainstalowana platforma Zoom
 • najnowsze wersje przeglądarek internetowych m.in. Microsoft Edge 84+, Google Chrome 83+, Firefox 78+
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies
 • połączenie internetowe szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (4G/LTE) - sugerowana prędkość pobierania (download) 4Mbps (500 kB/s).

Korzyści

W trakcie obszernego szkolenia uczestnicy zapoznają się z poprawną rejestracją w Krajowej bazie oraz z tworzeniem raportów i sprawozdań w wersji elektronicznej; wspólnie z prowadzącą przejdą przez proces wypełniania problematycznych rubryk sprawozdań oraz omówią najczęstsze błędy powstałe w raportowaniu.


UWAGA:

 • udział w jednej części szkolenia to koszt 499 zł netto od osoby
 • udział w dwóch częściach szkolenia to koszt tylko 799 zł netto od osoby
 • udział w trzech częściach szkolenia to koszt tylko 999 zł netto od osoby

Zawartość

1. Przepisy prawne regulujące gospodarkę odpadami w Polsce

2. Decyzje administracyjne

 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 • zezwolenie na zbieranie odpadów
 • zezwolenie na transport odpadów

3. Klasyfikacja odpadów - katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenie

4. Obowiązki wytwórcy odpadów, zasady postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym (weryfikacja odbiorców, potwierdzanie odbioru)

5. Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów - jak przygotować i oznaczyć miejsca magazynowania odpadów według aktualnych przepisów

6. Podmioty zobowiązane do rejestracji w bazie danych o odpadach BDO i podmioty zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji

7. Elektroniczny wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO

8. Numer rejestrowy BDO - na jakich dokumentach trzeba go umieszczać

9. Rejestracja w BDO i logowanie do konta w bazie BDO; nadawanie uprawnień użytkownikom głównym i podrzędnym

10. Wypełnianie elektronicznej karty przekazania odpadu i karty ewidencji "krok po kroku" w systemie BDO online na koncie użytkownika

 • statusy KPO - planowane, zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przyjęcie, potwierdzony transport, wycofane, odrzucone - omówienie różnic
 • jak przekazać odpad w BDO - omówienie "krok po kroku" procedury wystawiania KPO
 • wycofanie KPO - kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO
 • jak dokonać wpisów w karcie ewidencji odpadów przy przekazaniu osobom fizycznym i poza RP
 • jakie dokumenty trzeba posiadać podczas transportu odpadów
 • odpady wytwarzane w ramach usług (ewidencja, przekazanie)

11. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2021 rok - wypełnianie, terminy i sposoby składania sprawozdania

12. Kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów

W trakcie szkolenia istnieje mozliwość zadawania prowadzącej pytań na czacie.

Czas trwania

10.00-15.00

Osoby docelowe

 • właściciele małych i średnich firm
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
 • pracownicy administracji
 • osoby z kancelarii prawnych zajmujące się zagadnieniami ewidencji odpadów i ochrony środowiska

Prelegenci

Anna Zaporowska

Szkolenie prowadzone jest przez trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.

Cena udziału w jednej części: 499,00 netto

Cena udziału w dwóch częściach: 799,00 netto

Cena udziału w trzech częściach: 999,00 netto