ONLINE

Ochrona środowiska w 2022 roku - część 2

Opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia środowiskowe, sprawozdania do Marszałka województwa

Szkolenie on-line, 9.02.2022

ONLINE

Cena udziału w jednej części: 499,00 netto

Cena udziału w dwóch częściach: 799,00 netto

Cena udziału w trzech częściach: 999,00 netto

Opis

Wszystkie podmioty korzystające ze środowiska powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza od 2020 roku mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska na podstawie raportu wprowadzonego do Krajowej bazy KOBIZE. Składane sprawozdania do Marszałka Województwa mogą być przygotowane tylko przy pomocy systemu KOBIZE po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu danych dostępowych do swojego konta. Zapraszamy na 3-częściowe szkolenie online, w trakcie którego omówione zostaną aktualne przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

UWAGA! Szkolenie wyłącznie live bez możliwości uzyskania nagrania.

Metoda

Platforma Zoom


Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze szkolenia:

 • urządzenie mające dostęp do sieci Internet
 • dostęp do konta poczty elektronicznej
 • zainstalowana platforma Zoom
 • najnowsze wersje przeglądarek internetowych m.in. Microsoft Edge 84+, Google Chrome 83+, Firefox 78+
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies
 • połączenie internetowe szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (4G/LTE) - sugerowana prędkość pobierania (download) 4Mbps (500 kB/s)

Korzyści

W trakcie obszernego szkolenia uczestnicy zapoznają się z poprawną rejestracją w Krajowej bazie oraz z tworzeniem raportów i sprawozdań w wersji elektronicznej; wspólnie z prowadzącą przejdą przez proces wypełniania problematycznych rubryk sprawozdań oraz omówią najczęstsze błędy powstałe w raportowaniu.


UWAGA:

 • udział w jednej części szkolenia to koszt 499 zł netto od osoby
 • udział w dwóch częściach szkolenia to koszt tylko 799 zł netto od osoby
 • udział w trzech częściach szkolenia to koszt tylko 999 zł netto od osoby

 

Zawartość

1. System opłat za korzystanie ze środowiska i podstawowe obowiązki środowiskowe przedsiębiorcy

 • podstawy prawne opłat środowiskowych
 • obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska; prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
 • kontola WIOŚ - zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne, jak się do niej przygotować
 • odpowiedzialność w ochronie środowiska - konsekwencje nieprzestrzegania, przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, odsetki, zaległe opłaty

2. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane, procedury wydawania i aktualizowania pozwoleń

 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza
 • pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów

3. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska - przykłady praktyczne

 • wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania
 • ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, źródła danych, najczęściej popełniane błędy)
 • obowiązujące stawki i formularze w 2020 i 2021 roku

4. Wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska na konkretnych przykładach:

 • sposoby obliczania opłaty dla instalacji spalania paliw (kotłowni)
 • sposoby obliczania opłat za procesy produkcyjne, np. spawanie, malowanie, klejenie (na podstawie wyników pomiarów i kart charakterystyki)
 • emisja zorganizowana a niezorganizowana
 • opłata za ubytki czynników chłodniczych z klimatyzacji samochodowej i stacjonarnej
 • opłata za samochody służbowe, wózki widłowe, maszyny i urządzenia
 • uzupełnianie wykazów za lata porzednie, korekty wykazów
 • powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE

 

Czas trwania

10.00-15.00

Osoby docelowe

 • właściciele małych i średnich firm
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
 • pracownicy administracji
 • osoby z kancelarii prawnych zajmujące się zagadnieniami ewidencji odpadów i ochrony środowiska

Prelegenci

Anna Zaporowska

Szkolenie prowadzone jest przez trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.

Cena udziału w jednej części: 499,00 netto

Cena udziału w dwóch częściach: 799,00 netto

Cena udziału w trzech częściach: 999,00 netto