E-kurs mailowy

Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach

Pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych

Szkolenie on-line, 15.11.2019-6.12.2019

Cena: 249,00 netto

Opis

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych spowodowało ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych we wszystkich krajach UE. Przepisy, które znane nam są już od maja 2018 roku przyniosły szereg nowości i zmian. Czy po ponad roku RODO budzi jeszcze w nas niepokój? Jakie są niewiadome? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w praktycznym e-szkoleniu, które w czytelny sposób omawia wszystkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem ochrony danych osobowych w organizacji.

Cel

Jeżeli:

 • chcą Państwo poznać nowe przepisy o ochronie danych osobowych
 • mają Państwo wątpliwości czy w Państwa miejscu pracy prawidłowo wykorzystuje się, zabezpiecza i udostępnia dane swoich klientów, kontrahentów, pracowników?
 • fragmentaryczne informacje i niewiarygodne interpretacje przepisów zniechęcają Państwa do zajęcia się tematem ochrony danych osobowych?
 • nie wiedzą Państwo co tak naprawdę należy do Państwa obowiązków w zakresie dbałości o dane osobowe, a które wymagania Państwa nie dotyczą
 • wiedzą Państwo, że dla własnego bezpieczeństwa warto uporządkować kwestie związane z bezpieczeństwem informacji

zapraszamy do wzięcia udziału w e-kursie Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach. Przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie, pozyskiwanie i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych.
Bez wychodzenia z domu, przy swoim komputerze, w dogodnym momencie, z możliwością powrotu do wszystkich interesujących informacji dowiedzą się Państwo wszystkiego, czego potrzebują w tym zakresie.
 

Metoda

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Korzyści

Każdy uczestnik w ramach kursu otrzyma:

 • płytę CD zawierającą treści z e-kursu
 • opiekę techniczną przez czas trwania e-kursu
 • testy wiedzy po każdym module, do samodzielnego wykonania i samodzielnego monitorowania postępów
 • certyfikat uczestnictwa

Zawartość

MODUŁ 1: Podstawowe pojęcia i ich interpretacja – start 15.11.2019r.

 • Dane osobowe w prawie polskim i europejskim
 • Zastosowania RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • "Nie taki diabeł straszny...", czyli co tak naprawdę zmieniło się w ochronie danych osobowych
 • Dane osobowe a dane wrażliwe. Nowe dane wrażliwe zdefiniowane w RODO
 • Administrator danych, "nowy" administrator bezpieczeństwa informacji czyli Inspektor Ochrony Danych
 • Nowe pojęcia RODO, w tym: profilowanie, przenoszenie danych, prawo do bycia zapomnianym, zgłaszanie incydentów organowi nadzorczemu
 • Zmiany po wejściu w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

MODUŁ 2: Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Zasady legalności przetwarzania danych i danych wrażliwych
 • Zgoda na przetwarzanie danych i jej odwołanie oraz nowe warunki przy jej deklarowaniu
 • Stosowanie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych
 • Umowa jako przesłanka legalności
 • Obowiązek informacyjny - kiedy stosować, jak uniknąć błędów przy jego konstrukcji
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania - nowe zasady prowadzenia opisu przetwarzania danych
 • Analiza ryzyka z uwzględnieniem wagi zagrożenia
 • DPIA: możliwości przeprowadzenia i wytyczne KOMUNIKATU PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH z dnia 17.06.2019 r.
 • Nowe prawa podmiotu danych, w tym prawo do kopii danych i prawo do bycia zapomnianym

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

MODUŁ 3: Zabezpieczenia danych osobowych w formie papierowej i elektronicznej

 • Zakres zabezpieczeń fizycznych, informatycznych i organizacyjnych w kontekście analizy ryzyka
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu polityki bezpieczeństwa i najczęściej popełniane błędy
 • Dobre praktyki bezpieczeństwa przy stosowaniu systemów informatycznych
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i ewidencja osób upoważnionych
 • Rola i status Inspektora Ochrony Danych ("nowy" ABI)
 • Zadania Inspektora Ochrony Danych
 • Przypadki obowiązkowego powołania Inspektora Danych Osobowych
 • Ocena incydentu pod kątem zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

MODUŁ 4: Udostępnianie, pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych osobowych

 • Przepływ danych osobowych w organizacji
 • Sposoby pozyskiwania danych
 • Możliwości wymiany danych w grupach przedsiębiorstw
 • Przekazywanie, powierzenie i udostępnianie danych na nowych zasadach
 • EOG – transfer danych, wymogi prawne, przykłady
 • Reguły korporacyjne a legalizacja transferu danych
 • Odpowiedzialność karna, pracownicza i administracyjna
 • Nowe sankcje opisane w RODO
 • Administracyjne kary pieniężne nakładane przez nowy organ nadzorczy

Osoby docelowe

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób przetwarzających dane osobowe: działów kadr i administracji, marketingu, IT, windykacji, obsługi klienta, kadry menedżerskiej, oraz placówek mających do czynienia ze szczególnie istotnymi danymi takich jak placówki służby zdrowia, szkoły, instytucje publiczne.

Prelegenci

Michał Geilke

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (aktualnie: IOD grupy spółek korporacji międzynarodowej, IOD/Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony danych spółek produkcyjnych o przeznaczeniu wojskowym). Doświadczony trener i wykładowca na licznych seminariach (w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, między innymi dla Wojska Polskiego. Współautor publikacji, biegły sądowy.

Cena: 249,00 netto