E-kurs mailowy

Cash flow

jako wsparcie managera w procesie zarządzania

Szkolenie on-line, 4-11.02.2022

E-kurs mailowy

Opis

Nie trzeba być księgowym lub dyrektorem finansowym, aby orientować się w kondycji gospodarczej firmy. Ten 3-częściowy kurs nauczy Państwa jak wykorzystywać dane zawarte w cash flow na poziomie, który pozwoli zrozumieć i zinterpretować kluczowe dane finansowe potrzebne do podejmowania codziennych decyzji.

W sposób uporządkowany i metodyczny, na konkretnych przykładach przedstawimy najważniejsze elementy i pokażemy, jak pracować z dokumentami finansowymi oraz jakie wnioski można z nich wysnuć.

Metoda

Co kilka dni otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał.

Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w zestaw praktycznych wskazówek i narzędzi, które umożliwią interpretację sprawozdań finansowych oraz zapoznanie się z budową cash flow osobom bez specjalistycznego przygotowania.

Zawartość

MODUŁ I – start kursu – 04.02.2022

Znaczenie i budowa cash flow

 • Cash flow – najbardziej wiarygodne źródło danych finansowych
 • Budowa bilansu i rachunku zysków i strat w kontekście powiązania z cash flow
 • Trzy rodzaje działalności w cash flow
 • Zadanie sprawdzające: test wiedzy

MODUŁ II – 08.02.2022

Analiza cash flow

 • Metoda pośrednia i bezpośrednia sporządzania cash flow
 • Cash flow dla działalności operacyjnej z przykładami
 • Cash flow dla działalności inwestycyjnej z przykładami
 • Cash flow dla działalności finansowej z przykładami
 • Zadanie sprawdzające: test wiedzy

MODUŁ III – 11.02.2022

Pozostałe kwestie dotyczące cash flow

 • Zmiany oszacowań/korekty błędów z lat ubiegłych/zmiana polityki rachunkowości i ich sposób ujęcia w cash flow
 • Narzędzie do sporządzania cash flow
 • Cash flow według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • Cash flow jednostkowy a skonsolidowany
 • Zadanie sprawdzające: test wiedzy

Osoby docelowe

Do udziału zapraszamy nie tylko właścicieli przedsiębiorstw i ich przedstawicieli, którzy chcą poznać obraz finansowy firmy, ale również innych reprezentantów kadry zarządzającej, którzy nie posiadają edukacji finansowej, ale chcą lub powinni rozumieć finansowe aspekty prowadzonego biznesu, jak np. dyrektor marketingu, dyrektor ds. produkcji, a nawet menedżerowie HR. Nasze warsztaty nie wymagają specjalistycznego przygotowania z zakresu finansów przedsiębiorstw.

Prelegenci

Monika Karniewska-Mazur

Posiada uprawnienia ACCA oraz CIA, członek ACCA i Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. W latach 1997–2009 pracowała w PricewaterhouseCoopers. Od 2009 r. prowadzi własną firmę IndigoAccounting i specjalizuje się m.in. w obszarze skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej dla grup kapitałowych notowanych na Giełdzie i NewConnect. Ponadto doradza spółkom/grupom kapitałowym w zakresie optymalizacji procesów finansowo-księgowych i sprawozdawczych.