Kodeks Spółek Handlowych i odpowiedzialność prawna kadry zarządzającej

Praktyczne rozwiązania i rekomendacje, interpretacje, wykładnie orzecznictwo oraz wzorcowe formularze i dokumenty

Aktualizowany poradnik wymiennokartkowy

Opis

Ta unikalna, zwarta publikacja stanowi kompendium wiedzy, którą każdy menadżer powinien posiadać w zasięgu ręki. Klarowny podział publikacji pozwala na przyjazną nawigację po zagadnieniach związanych z regulacjami Kodeksu spółek handlowych. Dodatkowo, w uporządkowany sposób przedstawiane są kluczowe aspekty odpowiedzialności prawnej kadry zarządzającej.

Pierwsza część poradnika zawiera kwintesencję wiedzy na temat:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjnej
 • spółki jawnej
 • spółki partnerskiej
 • spółki komandytowej
 • spółki komandytowo-akcyjnej

Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób, który pomija skomplikowane i rzadkie w praktyce gospodarczej niuanse prawne. Publikacja koncentruje się na wziętych z życia wydarzeniach gospodarczych takich jak między innymi:

 • umowy z członkami kadry zarządzającej
 • przekształcanie działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego
 • tworzenie, łączenie, podział, likwidacja spółek

Druga część poradnika koncentruje się na zagadnieniach odpowiedzialności prawnej kadry zarządzającej. Łatwo będzie odszukać istotne dla Czytelnika fragmenty dzięki przejrzystemu układowi publikacji, która zawiera między innymi:

 • Odpowiedzialność cywilna i karna
 • Odpowiedzialność kontraktowa i za zobowiązania przedsiębiorstwa
 • Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Odpowiedzialność z tytułu prawa pracy
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Zarządzający spółkami prawa handlowego wobec organów kontrolnych (kontrola skarbowa, inspekcja handlowa, inspekcja pracy, UOKiK, GIODO i inne)

Publikacja jest regularnie aktualizowana. Oznacza to, że co 3-4 miesiące otrzymywać będą Państwo osobno płatne istotne uzupełnienia i rozwinięcia tematów z zakresu poradnika.

Dzięki przyjaznej formie poradnika w wersji elektronicznej dostępnej on-line można:

 • przeglądać publikację na ekranie urządzenia stacjonarnego lub tabletu
 • przeszukiwać tekst poradnika
 • zaznaczać dowolną ilość fragmentów (zakładki) i opatrywać je własnymi komentarzami
 • drukować strony lub dokumenty

Informacje techniczne

ISBN: 978-83-931703-6-4

Format: A5, segregator

Objętość: około 1300 stron

Materiały do pobrania

Autorzy

Zespół autorski

Nasi autorzy to praktycy branży – profesjonaliści, którzy chętnie dzielą się przykładami rozwiązań stosowanymi w ich własnych przedsiębiorstwach.