Epidemia COVID-19

Pakiet pracodawcy. Praktyczne wyjaśnienia z zakresu prawa pracy

Prawo Pracy

Spis treści

Stan na: 22.03.2020

1. Obowiązki pracodawcy w związku z epidemią COVID-19.

 • Regulacje wynikające z przepisów Kodeksu pracy.
 • Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
 • Kogo obciążają koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

2. Zagadnienia związane z przestojem w zakładzie pracy.

 • Czym jest przestój?
 • Czy zamknięcie zakładu pracy z powodu epidemii COVID-19 powoduje konieczność zapłaty pracownikom wynagrodzenia za czas przestoju?
 • Na jakie zagrożenia pozostaje narażony pracodawca, jeżeli nie wypłaci pracownikom wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w związku z epidemią?
 • W jakiej wysokości powinno być wypłacane wynagrodzenie przestojowe?
 • Czy istnieje możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy na czas przestoju?

3. Urlopy w okresie epidemii COVID-19.

 • Czy w okresie zagrożenia pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy?
 • Czy w okresie zagrożenia pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?
 • Kiedy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego?
 • Czy w okresie korzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego pracodawca ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne?

4. Praca zdalna w okresie epidemii COVID-19.

 • Możliwość powierzenia pracy zdalnej w okresie epidemii COVID-19.
 • W jaki sposób należy polecić wykonywanie pracy zdalnej?
 • Czy pracownik może się sprzeciwić poleceniu wykonywania pracy zdalnej?
 • Na jak długi okres praca zdalna może być powierzona?
 • Czy pracownik może wnioskować o pracę zdalną?
 • Jak powinna kształtować się wysokość wynagrodzenia pracownika podczas świadczenia pracy zdalnej?

5. Zmiana warunków wynagradzania pracowników oraz wypowiadanie umów o pracę w związku z epidemią COVID-19.

 • Czy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie w związku z epidemią COVID-19? W jakiej formie?
 • Sytuacja finansowa pracodawcy jako czynnik wpływający na możliwość obniżenia wynagrodzenia bez konieczności stosowania wypowiedzenia zmieniającego.
 • Czy pracodawca może wypowiedzieć pracownikom umowy o pracę w związku z epidemią COVID-19?
 • Czy rozwiązanie umów o pracę z powodu epidemii COVID-19wiąże się z koniecznością zapłaty odprawy?
 • Czy Pracodawca może zastosować krótszy okres wypowiedzenia umów w związku z epidemią COVID-19?

6. Kwestie dotyczące świadczeń przysługujących pracownikom w związku z epidemią koronawirusa

 • Czy pracownik objęty kwarantanną nabywa prawo do świadczeń z tytułu choroby?
 • Procedura uzyskania świadczenia z tytułu przebywania na kwarantannie.
 • Czy płatnik składek może zweryfikować prawdziwość oświadczenia pracownika o odbyciu obowiązkowej kwarantanny?
 • Kwarantanna nałożona decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 • Świadczenie przysługujące pracownikowi w przypadku zamknięcia placówki edukacyjnej jego dziecka.
 • Jak najłatwiej złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Jeśli ten bezpłatny e-book Wam się przyda to prosimy kliknijcie zgodę reklamową, dajcie nam szansę wrócić do normalnego biznesu jak szaleństwo już minie

Informacje techniczne

Format: PDF

Objętość: 65 stron + okładka